Aktuální informace – Covid 19

Vážení klienti,

vzhledem k vládním opatřením proti pandemii nemoci Covid 19 jsme nuceni odsunout organizaci kurzů Vítejte v ČR na neurčito. Doufáme, že budeme moci kurzy brzy znovu realizovat.

V tuto chvíli jsou pro vás důležité tyto informace:

1) Pokud cizinec Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu může od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu je nadále povinen ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek. Jestliže nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámí nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné oznámením. V takovém případě je však k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud je cizinec držitelem modré karty.

2) Pro všechna ubytovací zařízení platí obecně zákaz poskytovat ubytovací služby. Tento zákaz však neplatí pro ubytovávání cizinců do doby opuštění území České republiky a cizinců s pracovním povolením na území České republiky. Ubytovací zařízení tedy mohou i nadále poskytovat ubytovací služby, ale pouze těmto cizincům.

3) Ministerstvo zdravotnictví nově vyhradilo nákup v prodejnách potravin nebo lékárnách pro lidi nad 65 let a handicapované mezi 7:00 a 9:00.

4) Odjezd do země původu – doporučujeme kontaktovat ambasády, které jsou v řadě případů velmi aktivní. Některá opatření připravují i zaměstnavatele, je možné též zvážit změnu zaměstnání (viz výše).

DŮLEŽITÉ!!!
Pro aktuální informace týkající se cizinců v České republice sledujte stránky Ministerstva vnitra.