Během prvního půl roku 2018 jsme poskytli celkem 50 kurzů pro 746 cizinců ze třetích zemí

Adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice nabízíme všem cizincům ze třetích zemí zdarma v rámci otevřených veřejných kurzů. V Praze je poskytujeme v pravidelných intervalech, kdy se střídá nejvíce poptávaný ruský a anglický jazyk, ale také jazyk ukrajinský a nově také pravidelné kurzy tlumočené do španělského jazyka. Otevřené kurzy byly realizovány především v Praze, a to v prostorách Slovo 21, z.s. během víkendů tak, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců o kurz. Kurzy jsou ale realizovány také v prostorách integračních center v regionech a neziskových organizacích poskytujících služby cizincům, a to dle aktuální poptávky ze strany cizinců.

Slovo 21 také spolupracuje se zaměstnavateli, kteří zaměstnávají cizince. Kurzy jsou organizovány přímo v prostorách firem, které svým zaměstnancům chtějí poskytnout tento uvítací adaptačně integrační kurz. Celkem pro zaměstnavatele proběhlo 18 kurzů pro 378 lidí. Dále probíhaly kurzy pro nově příchozí studenty, jejichž největší nápor očekáváme s novým akademickým rokem v září a říjnu 2018. Spolupracujeme také s migrantskými organizacemi, které o kurz vyjádří zájem. Kurzy probíhají přímo v prostorách těchto organizací, kam jsou zvyklí docházet cizinci.

Adaptačně integrační kurzy jsou poskytovány v českém jazyce a tlumočeny do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, mongolštiny, vietnamštiny, francouzštiny, arabštiny a španělštiny. Na veřejné otevřené kurzy je možné se zaregistrovat přímo prostřednictvím tohoto webu.