Blanka Vosecká Veselá je metodičkou adaptačně-integračních kurzů, má na starosti obsah kurzu a školení lektorů. V rozhovoru přiblíží, jak kurzy vznikaly, co je jejich obsahem a proč jsou důležité.

Co je obsahem adaptačně-integračního kurzu?

Adaptačně-integrační kurzy, nebo jak my někdy říkáme "uvítací" kurzy, seznamují účastníky se základními právy a povinnostmi, která mají cizinci po příjezdu a během svého pobytu v České republice.

Vítáme vás srdečně v České republice. Dovolte, abychom vás informovali o kurzech, které zaštiťuje Ministerstvo vnitra ČR od roku 2013 s cílem usnadnit vám začátek života v nové zemi.

Adaptačně-integrační kurz vám umožní, abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v české společnosti, získali základní informace a znali svá práva a povinnosti. Hlavními tématy kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení apod.).

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.