Buổi thuyết trình về hội nhập và cư trú

„CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CỘNG HOÀ SÉC“
DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MỚI ĐẾN TỪ CÁC NƯỚC THỨ BA
Chúng tôi mời bạn tham gia buổi thuyết trình để biết thêm thông tin cần thiết về cư trú và đời sống tại Cộng Hoà Séc.
Trong buổi thuyết trình này bạn sẽ nhận được thông tin và tài liệu miễn phı́ về:
luật pháp cư trú
giáo dục, đào tạo và việc công nhận văn bằng
lao động và kinh doanh
bảo hiểm y tế và xã hội
địa chỉ liên hệ của luật sư và các cán bộ công tác xã hội tại các Trung tâm hội nhập và các tổ chức phi chınh phủ có thể tư vấn ́cho bạn miễn phı́
Đừng có dựa vào thông tin không chuyên nghiệp được người khác cấp.Tránh lãng phí tiền bạc vô ích!
Slovo 21
Štěpánská 1, New Town, Prague, Czechia
Date
07/04/2018
Beginning
09:30 - 17:30
Language
Capacity

Course is full

Brochure