Hana Semerádová, lektorka kurzů: Účastníci kurzů slyší o svých pracovních právech a povinnostech poprvé na kurzu

Hana Semerádová lektoruje adaptačně integrační kurzy Vítejte v ČR již mnoho let od jejich úplných začátků. Je sociální pracovnicí v Centru na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji. V praxi lektoruje především kurzy pro zahraniční zaměstnance.
Hana Semeradova a Ojuna Presova
Jaké informace vnímáš jako nejdůležitější pro nově příchozí zaměstnance?

Nejdůležitější je, aby zahraniční zaměstnanci znali všechna svá práva i povinnosti jakožto zaměstnanců firem a také cizinců na území ČR. Pár týdnů po příjezdu do České republiky většinou účastníci kurzů netuší nic ani o ČR, ani o podmínkách svého pobytu nebo zaměstnání.

Pokud jsou zaměstnanci velkých firem, stará se o jejich pobytové záležitosti většinou personalista dotyčné firmy, čímž to mají značně zjednodušené. Ale i oni se musí starat například o hlášení změn na pracoviště OAMP Ministerstva vnitra, a to nejčastěji změny v pasu nebo změny adresy.

Nejdůležitější jsou ale jejich práva a povinnosti v rámci pracovně právních vztahů. Účastníci krátce po příjezdu nemají informace téměř žádné a poprvé slyší o systému v ČR právě na adaptačně integračním kurzu. Je také důležité zmínit, že každý zaměstnavatel má trochu jinak nastavený svůj vlastní systém například odměňování nebo zaměstnaneckých benefitů apod. Ale v zásadě z hlediska práv zaměstnanců je důležité zmínit minimální mzdu v ČR, nárok na dovolenou v rozsahu 4 týdnů, systém nemocenské dovolené, na kterou si jakožto zaměstnanci přispívají v rámci svého sociálního pojištění, státní svátky, které jsou proplácené, nebo také o příplatky za práci o svátku, odměňování za práci přesčas apod. Zahraničním zaměstnancům je ale nutné často zdůraznit, že si dovolenou nemohou vybrat najednou a odjet na celou dobu do země původu, například do Mongolska. Stejně tak nemocenská dovolená slouží pouze po dobu nemoci a není možné ji využívat k řešení svých rodinných záležitostí například.

Důležitou součástí kurzu pro zaměstnance jsou také informace o systému hrubé a čisté mzdy a srážkách ze mzdy. Zaměstnanci většinou nevědí, co přesně je jim odčítáno ze mzdy a systém odměňování je pro ně složitý.

Kde jinde se mohou cizinci zaměstnanci informace dozvědět?

Účastníci kurzů slyší o svých pracovních právech a povinnostech poprvé na kurzu. V pracovní smlouvě se toho často moc nedozví a také kolují mezi zaměstnanci různé fámy, které lektor během kurzu musí uvést na pravou míru. Je důležité, aby zaměstnanci věděli, že se v případě dotazů mohou obrátit na sociální pracovníky v nevládním sektoru a integračních centrech. Tam poskytují poradenství cizincům zdarma profesionálové vzdělaní ve svém oboru. Cizinci tak mají informace z různých zdrojů a především se mohou na tyto oficiální informace spolehnout. Nevládní organizace mohou cizincům poskytnout následně i kurzy českého jazyka a další kurzy a aktivity, které jim napomohou s integrací v České republice.

Jak vnímáš roli zaměstnavatelů v rámci adaptačně integračních kurzů?

Nejlepší je, pokud se zaměstnavatelé také podílejí na integraci svých zaměstnanců, ať už formou zorganizování adaptačně integračních kurzů v jejich prostorech a v pracovní době, ale i poskytováním kurzů českého jazyka například.

Jako lektoři na adaptačně integračních kurzech Vítejte v ČR zdůrazňujeme, že nejsme personalisté firmy, takže informujeme účastníky kurzu o všech jejich právech i povinnostech. Jako sociální pracovnice mám zkušenost, že ne vždy dostanou zaměstnanci firem všechny informace, například týkající se možnosti změny zaměstnání apod. Férový zaměstnavatel by měl i své zaměstnance cizince informovat, že pokud práci nezvládají například fyzicky, mohou ji vždy změnit. Zároveň je ale důležité, aby zaměstnanci dodržovali své povinnosti a zvykli si například na některé odlišnosti v ČR týkající se přesnosti, docházky, kulturních zvyklostí apod.

Jaké jsou dle tvé zkušenosti nejdůležitější informace pro zaměstnance firem v ČR?

Zaměstnanci by měli podepsat pouze pracovní smlouvu, které rozumí. Pokud něčemu nerozumí, mohou se obrátit na nevládní sektor, aby jim sociální pracovník pomohl.

Měli by přesně vědět, jaké jsou jejich práva a povinnosti vůči zaměstnavateli. Informovat by se měli také o zaměstnaneckých benefitech.

Měli by přesně znát systém odměňování ve firmě, jehož součástí je přehledná výplatní páska, které rozumí.

Jakožto zaměstnanci jsou cizinci součástí veřejného zdravotního pojištění, což je jejich velká výhoda. U menších zaměstnavatelů je dobré si zkontrolovat, že je zaměstnavatel opravdu ke zdravotnímu pojištění přihlásil. Následně by si měli zjistit nebo se to dozví na adaptačně integračním kurzu, jak funguje systém veřejného zdravotního pojištění.

Z hlediska pobytové legislativy je důležité vědět, že má-li cizinec zaměstnaneckou kartu, tak může změnit zaměstnání během tzv. 60denní ochranné lhůty pro zaměstnance. Je ale nutné najít si v této době jiné zaměstnání nebo změnit účel pobytu, protože jinak mu bude pobyt ukončen Ministerstvem vnitra.

A nakonec jak vnímáš ty sama jako lektorka přínosnost kurzů?

Adaptačně integrační kurzy vnímám jako velmi smysluplnou práci. Většinou přijdou lidi na kurz s velkou nedůvěrou, zejména když je kurz zorganizovaný zaměstnavatelem a musí se jej zúčastnit. Ale pak odchází nadšení a říkají, že je škoda, že tyto informace nevěděli jejich známí, kteří už v ČR žijí.

A pro mě osobně je lektorování na kurzech také velmi obohacující zkušenost. Mám možnost předat zkušenosti, které jsem nabyla dlouholetou praxí. A mám pocit ocenění, když jsou účastníci nadšení z obdržených informací.