Aktuality

Natalia: „Já pocházím z Ukrajiny. Vystudovala jsem Lvovskou univerzitu s magisterským titulem a do Čech jsem přijela pokračovat ve studiích na Karlově univerzitě v oboru Mezinárodní lidská práva. Moc ráda bych pak našla práci u nějaké mezinárodní organizace, která pracuje v oblasti lidských práv.“

Evi: „Já jsem studoval právo a do České republiky jsem přijela pracovat v Komerční bance. Obvykle mluvíme francouzsky, anglicky a česky v naší společnosti.“***Důvody stěhování do České republiky a první dojmy
Natalia: „Moje kariéra ovlivnila moje rozhodnutí o přestěhování, protože jsem zde našla studijní program, který mi dokonale vyhovuje – Mezinárodní právo. Navíc Česká republika je v mentalitě velmi blízká Ukrajině. Je to velmi příjemná a krásná země, kde mohu získat dobré vzdělání.
Protože můj program je v angličtině, tak mé nejbližší okolí jsou cizinci, kteří jsou všichni velmi přátelští a podporující. Obecně cítím, že mezi Čechy a cizinci je určité oddělení, ale během mých studií to tolik nepociťuji.“

Evi: „Já jsem chtěl získat zkušenost práce v Evropě a Česká republika je dobrou zemí jak si to vyzkoušet. Jak jsem říkal, tak mými hlavními jazyky v práci je francouzština a angličtina. Domluvím se i česky, ale ještě ne tak dobře a vím, že to je i úskalím pro větší komunikaci s místními.“

***Jak se cítíte v České republice? Cítíte se integrovaní?
Evi: „Obecně pociťuji nedostatek znalosti českého prostředí. Když jdu něco vyřizovat na úřad nebo dokonce i do obchodu, tak mám pocit, že s mou angličtinou je složité se dorozumět…“

Natalia: „Necítím se úplně integrovaná: neznám jazyk a komunikuji především s cizinci. Myslím, že když najdu práci a lépe se domluvím česky, tak to pro mne bude snazší se integrovat.“

Evi: „Myslím, že člověk musí nejprve mluvit česky, aby se mohl začlenit do české společnosti. A také pokud by nám Češi více ukazovali a mluvili o své kultuře, tak by to pro nás, nově přistěhovalé, bylo snazší se zde integrovat!“

Log in

create an account