Jak pokračuje projekt Vítejte v České republice za časů pandemie? Přečtěte si o novém formátu školení lektorů online.

Současná situace spojená s globální pandemií koronaviru převrátila naruby fungování celé naší společnosti a samozřejmě měla dopad i na průběh projektu adaptačně integračních kurzů Vítejte v České republice. Zatímco organizace samotných kurzů byla pozastavena, jiné projektové aktivity se přesunuly do online světa.

První z realizovaných aktivit online bylo školení nových lektorů. V letošním roce má totiž proběhnout hned několik školení, a proto bylo rozhodnuto, že se s prvním termínem nebude otálet. Pravdou je, že online formát školení byl velkou výzvou, jak pro odborné školitelky, tak pro samotné účastníky. Ti své obavy ostatně vyjádřili i při hodnocení školení:

Měla jsem z tohoto formátu trochu obavy, které se ovšem nenaplnily. Přestože jsem seděla pouze před obrazovkou, cítila jsem se vtažena do školení a měla jsem dostatek prostoru pro svůj rozvoj.

Ačkoliv jsem před školením byla mírně skeptická, nakonec hodnotím školení velice kladně – nemám pocit, že bychom dostali méně informací než na klasickém prezenčním školení.

Na hodnocení účastníků je však vidět, že i přes počáteční obavy z online formátu je školení hodnoceno pozitivně. Velkou roli v tomto úspěchy hrály odborné školitelky, které zvládly nejenom přepracovat celý formát prezenčního školení, ale zároveň se jim podařilo interaktivně vést třídenní školení online tak, aby to pro účastníky bylo zvládnutelné. Účastníci v tomto směru vyzdvihují především přístup školitelek a poskytnutou zpětnou vazbu:

Školitelky byly naprosto skvělé, profesionální, výborně se doplňovaly, uměly zaujmout. Velmi oceňuji i přítomnost metodičky a její pohled. Mám ráda tento partnerský a nedirektivní přístup. Zpětné vazby byly poctivé, a tím pádem užitečné.

Školitelky mají velké zkušenosti, respektuji jejich profesionální a zároveň lidský přístup.

Oproti klasickému formátu prezenčního školení bylo online školení rozšířeno o informace týkající se lektorování online. Vedení online kurzu totiž skýtá mnohá úskalí a je třeba se na něj dobře připravit, především technicky. A navíc, schopnost umět pracovat s videokonferencemi a lektorovat online se vzhledem k aktuální situaci bude s největší pravděpodobností ještě hodit.

Pokud by vás zajímalo lektorování kurzů Vítejte v České republice a měli bystě zájem se na projektu podílet jako lektor, napište na metodika@vitejtevcr.cz. Na nadcházejících školeních totiž stále zůstává pár volných míst. Sháníme především právníky, sociální a interkulturní pracovníky a zaměstnance integračních center/neziskových organizací, kteří dlouhodobě pracují s migranty.