Та Чех улсад тавтай морилно уу! Таньж мэдэхгүй улс оронд бүхнийг шинээр эхэлнэ гэдэг мэдээж амаргүй даваа.Эдгээр вэб хуудас нь шинэ газарт ирээд удаагүй байгаа хэнд ч болов тохиолдож болох саад бэрхшээлийг хэрхэн давж гарах талаар чухал мэдээлэл агуулсан байдаг юм. БНЧУ-ын Дотоод хэргийн яамнаас санхүүждэг энэхүү албан ёсны дасан зохицох интеграцчилалын дамжаа Та бүхэнд энэ тал дээр туслах болно. Үнэ төлбөргүй энэхүү дамжаанд Чех улсад ирээд удаагүй байгаа хүн бүхэн хамрагдах боломжтойгоос гадна шинээр ирэгсэдэд дасан зохицож интеграцчилагдахад нь туслах эхний алхам гэж хэлж болно.

ДАСАН ЗОХИЦОХ ИНТЕГРАЦЧИЛАЛЫН ДАМЖАА ГЭЖ ЮУГ ХЭЛЭХ ВЭ?

Уг дамжаанд хамрагдсанаар Чех улсад удаан хугацаагаар амьдрах хүсэлтэй гадаадын иргэд үнэн бодит мэдээлэл олж авах бөгөөд энэ нь эргээд тэднийг нийгэмд хөлөө олж, өөрийн эрх үүргийн талаар ойлголттой болоход нь тусалдаг. Энэхүү дамжааг хичээллүүлэх бас нэгэн зорилго нь шинээр ирэгсэдийг нийгэмд аль болох хамгийн ойр дөт замаар интеграцчилах зорилго агуулдагт оршино.

Шинээр ирэгсэдэд зориулсан энэхүү дасан зохицох интеграцчилалын дамжаа нь БНЧУ-ын олон хот тосгонд нээлттэй хэлбэрээр тогтмол хичээллэдэг. Төрийн бус болон шилжин суурьшигчдыг хариуцсан байгууллагууд, интеграцчилалын төвүүдийн хүсэлтээр уг дамжааг зохион байгуулдаг болно. Дээр нэр дурьдсан вэб хуудсаар орж дамжааны хөтөлбөрийг олж авахаас гадна онлайн бүртгүүлж, “ Чех улсад тавтай морилно уу” богино хэмжээний кино үзэх боломжтой.

Үүнээс гадна хөдөлмөр эрхэлж буй гадаадын иргэдэд зориулсан дамжаа зохион байгуулж байна. Тус дамжаанд их дээд сургууль болон хэлний бэлтгэлд сурч байгаа гадаад оюутнууд их хэмжээгээр хамрагддаг. Хөдөлмөр эрхлэгсэд болон оюутнуудад зориулсан дамжааг тэдний ажлын байранд нь явуулдаг.

Гадаадын иргэн чех хэл мэдэхгүй байх нь бүхнээс гадуур үлдэнэ гэсэн үг биш. Дамжаа хэдийгээр чех хэл дээр явагдаж байгаа ч тусгайлан бэлтгэгдсэн орчуулагч нар англи, орос, украин, вьетнам, франц, монгол, араб хэл рүү орчуулдаг. Ингэж орчуулснаар чех хэл дээр байгаа мэдээллийг шууд дамжуулахаас гадна гадаадын иргэн чухал нэр томьёог чехээр тогтоох боломжтой.

ДАМЖААНД ХАМРАГДСАНААР ЮУ МЭДЭЖ АВАХ ВЭ?

Уг дамжаанд хамрагдсанаар доор дурьдсан салбарт холбогдох мэдээллийг авна:

  • Нийтийн баяр, тэмдэглэлт өдрүүд. Ёс заншил, уламжлал. Соёлын талаарх үндсэн мэдээлэл. Түүхийн дурсгалт болон сонирхолтой газрууд, чөлөөт цагаа өнгөрөөх боломж.
  • Өдөр тутмын амьдрал: Гэнэтийн эрсдэл, ноцтой тохиолдол. Нийтийн тээвэр. Автомашин жолоодох. Автомашин бүртгүүлэх. Шуудан. Албан бичиг захидал.
  • Орон байр: Байр түрээслэх. Байр хайх. Байрны түрээс, үйлчилгээний төлбөр. Учирч болзошгүй аюул эрсдэл, түүнээс хамгаалах. БНЧУ-д гадаадын иргэд оршин суух тухай хүчин төгөлдөр хуулийн дагуу оршин суугаа хаягаа бүртгүүлэх ба оршин суугаа хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд энэ талаар зохих газарт нь мэдэгдэнэ.
  • Эрүүл мэндийн салбар, эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгал: Чех улсын эрүүл мэндийн тогтолцоо. Нийтийн болон гэрээт эрүүл мэндийн даатгал. Чех улсын нийгмийн хангамжийн тогтолцоо.
  • Боловсрол: Чех улсын боловсролын тогтолцоо. Гадаадын иргэн хүүхдийг чех сургуульд оруулах. Насанд хүрэгсэд болон хүүхдүүдэд зориулсан чех хэлний дамжаа. Өмнө нь нутагтаа эзэмшсэн боловсролын бичиг баримтаа дүйцүүлэн зөвшөөрүүлэх.
  • Бизнес эрхлэх: Чех улсад бизнесээ хэрхэн эхлүүлэх вэ. Эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгал, татвар төлөх – үүрэг. Гадаадын иргэдийн бизнес эрхлэт ба оршин суух асуудлыг зохицуулсан эрх зүй.
  • Хөдөлмөр эрхлэлт: Ажилтны карт. Хөдөлмөрийн гэрээний төрөл зүйл. Ажил хайх. Татвар. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал. Оюутнууд болон хөдөлмөр эрхлэгсэд. Аюул эрсдэл, ажилтны хамгаалал.
  • Оршин суух асуудлыг зохицуулах эрх зүй: Виз, удаан хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл, байнга оршин суух зөвшөөрөл, иргэний харьяалал. Оршин суух зөвшөөрлөө өөрчлөх. Заасан хугацаа, болзол. Биометрийн өгөгдөл. Бүрдүүлэх материал, анкет бөглөх, төлбөр хураамж. Европын холбооны / Шенгений бүсийн орнуудаар зорчих. Гэр бүлийн гишүүд, найз нөхдөө урих. Гэр бүл нэгтгэх. Сургуулиа төгсөх эсхүл солих. Чухал байгууллагуудтай харилцах хаяг, утасны дугаар.
  • Чех улсын албан байгууллагуудын хаяг – БНЧУ-ын Дотоод явдлын яам, Гадаадын иргэдийн асуудал эрхэлсэн аймаг, сумдын цагдаагийн алба.Гадаадын иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлдэг интеграцчилалын төвүүд болон төрийн бус байгууллагууд.

Гадаадын иргэн нь эдгээр мэдээллийг авсны үндсэн дээр чехийн албан байгууллагаар явж ажил хөөцөлдөхөд дөхөм болдог. Хаягийн жагсаалтанд нэр нь дурьдагдсан интеграцчилалын төвүүд, төрийн бус байгууллагаас хуулийн болон нийгмийн асуудлаар үйлчилгээ авах тохиолдолд Танд дуртайяа туслах болно. Шаардлагатай мэдээллийг урьдчилан олж авснаар албан байгууллагуудын ачаалал хөнгөрөхөөс гадна шинээр шилжин суурьшигчдын нийгэмдээ дасан зохицох явцад ч эерэг нөлөө үзүүлдэг.

ЭНЭХҮҮ ДАМЖАА НЬ ХЭНД ЗОРИУЛАГДСАН БЭ?

Энэхүү дасан зохицох, интеграцчилалын дамжаа нь Чех улсад амьдрахаар шилжин ирсэн Европын холбооны бус орны иргэдэд зориулагдсан болно. Уг дамжааны хөтөлбөрт багтсан мэдээлэл нь Чех улсад ирээд удаагүй байгаа шилжин суурьшигчдад эхний үед хөлөө олоход нь туслана гэдэгт эргэлзэхгүй байна.

ДАМЖААНЫ СУРГАЛТЫГ ХЭН ЗААДАГ ВЭ?

БНЧУ-д шилжин ирэгсэдтэй хамтран ажилладаг интеграцчилалын төвүүд (www.integracnicentra.cz) болон төрийн бус байгууллагын ажилтан, батламж бүхий сургагч багш нар хичээл заадаг болно.

ДАМЖАА ТӨЛБӨРТЭЙ ЭСЭХ?

“Чех улсад тавтай морилно уу” дасан зохицох интеграцчилалын дамжаа нь үнэ төлбөргүй.

ЦААШИД АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ ДАМЖААНЫ ЯВЦАД ОЛДОХ УУ?

Энэхүү дамжаанд хамрагдсан хүн бүхэнд “Чех улсад тавтай морилно уу” товхимол тараан өгдөн бөгөөд уг товхимолд Чех улсад оршин суух талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, төрийн бус байгууллагууд болон интеграцчилалын төвүүдийн хаяг, утасны дугаар багтсан байдаг. Дамжааны явцад Чех орны нийгэм – соёлын харьцааг олон талаас нь харуулсан “Чех улсад тавтай морилно уу” богино хэмжээний кино гаргана.

ДАМЖАА ХЭДЭН ЦАГ ҮРГЭЛЖИЛДЭГ ВЭ? ЦАЙ ХӨНГӨН ЗУУШ ӨГӨХ ЭСЭХ?

Дотоод хэргийн яамнаас баталсан аргачлалын дагуу дамжаа 8 цаг үргэлжлэх бөгөөд өдрийн хоолноос гадна богинохон хугацаагаар завсарлана. Оюутнуудад зориулсан дамжаа богиносгосон цагаар хичээллдэг.

ДАМЖААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

„Чех улсад тавтай морилно уу” төсөл нь тал бүрийн идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд гол үйл ажиллагаа нь гадаадын иргэдэд зориулсан дасан зохицох интеграцчилалын дамжааг зохион байгуулж, үүнийгээ веб хуудсаар сурталчлах явдал юм. Үүний зэрэгцээ дамжаанд ажиллаж байгаа сургагч багш, орчуулагч нарт зориулсан үзүүлэн сургалт зохион байгуулдаг. Та бүхэнд цаг тухай бүрд нь шинэ мэдээлэл хүргэх үүднээс вэб хуудсанд байрлуулсан мэдээллээ тогтмол шинэчлэн, орчуулан оруулж байна.

2017 онд БНЧУ-ын Дотоод явдлын яамнаас санхүүжсэн “Чех улсад тавтай морилно уу 2017” төслийн хүрээнд эдгээр материалыг испани хэл дээр боловсруулж, дамжаанд хичээл заах сургагч багш, орчуулагч нарыг бэлтгэн чадваржуулж байна. Одоогийн байдлаар “Чех улсад тавтай морилно уу” товхимолын испани хэл дээрх хувилбар дээр ажиллаж байна. Үүний зэрэгцээ дамжаанд хэрэглэгдэж байгаа чухал нэр томьёоны тайлбар толийг хоёр хэл дээр гаргахаар бэлтгэж байна.

Slovo 21, z.s. төрийн бус байгууллага уг төслийг хэрэгжүүлж байгаа болно.