Adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice realizuje nezisková organizace Slovo 21, z.s. již od roku 2012, kdy jsme začali s pilotními kurzy a testováním metodiky, vytvářením prvních brožur a filmu Vítejte v České republice ve spolupráci s IOM Mezinárodní organizací pro migraci. Na vzniku veškerých materiálů se podílely vždy týmy odborníků Ministerstva vnitra ČR, občanského sektoru a cizinců samotných. Začali jsme školit lektory a tlumočníky kurzů tak, aby předávali správně terminologii kurzů a pomohli nám převést složitý právní jazyk do řeči srozumitelné cizincům.

Do roku 2015 jsme realizovali adaptačně integrační kurzy spíše pilotním způsobem, testovali jsme metodiku, zaškolovali lektory a tlumočníky. V roce 2014 a 2015 jsme zorganizovali 35 kurzů pro 508 osob. V roce 2016 bylo kurzů již 92 pro 1488 lidí. V roce 2017 máme za sebou 105 kurzů pro 2012 lidí. V roce 2018 připravujeme celkem 120 kurzů pro cca 1800 nově příchozích migrantů.

Máme vyškolené týmy lektorů, kteří jsou odborníci v sociálně právní oblasti. Máme vyškolené týmy tlumočníků pro 8 jazyků. K dispozici pro účastníky kurzů je brožura Vítejte v České republice a stejnojmenný film, který je také přeložen v 8 jazycích.

ŠKOLENÍ LEKTORŮ

Adaptačně integrační kurzy vedou vždy certifikovaní lektoři z řad integračních center a neziskových organizací. Lektoři jsou většinou vystudovaní sociální pracovníci nebo právníci, kteří jsou schopni předat aktuální a oficiální informace dle platných zákonů České republiky. Školení lektorů se zaměřují i na lektorské dovednosti, aby tito odborníci byli schopni předat účastníkům srozumitelné a jednoduše zapamatovatelné informace. Pracujeme i s interkulturními pracovníky, kteří jsou schopni zajistit, aby sociálně právní informace byly předány cizincům srozumitelnou formou odpovídající sociokulturnímu kontextu jejich zemí původu. Lektoři představují účastníkům kurzů každodenní život v ČR a regionu, kde žijí, a vysvětlují tradice a zvyky obvyklé v České republice.

V současné chvíli prošlo školením téměř 100 lektorů po celé České republice. Lektoři po školení musí projít testem sociálně právních znalostí vytvořeným ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a supervizemi odborných i lektorských dovedností. Teprve následně získávají certifikát, který je opravňuje lektorovat adaptačně integrační kurzy. I nadále prochází lektoři supervizemi tak, aby byla zajištěna jejich kvalita.

ŠKOLENÍ TLUMOČNÍKŮ

Adaptačně integrační kurzy mohou tlumočit pouze certifikovaní tlumočníci kurzů, protože naším cílem je předání naprosto přesné terminologie nově příchozím cizincům. Terminologie v oblasti cizineckého práva je velmi přesná a nesmí dojít k posunům, například mezi vízem a povolením k dlouhodobému pobytu nebo mezi Odborem azylové a migrační politiky ministerstva vnitra a Cizineckou policií. Tyto chyby, které běžně dělají cizinci, se nemohou stát během oficiálního adaptačně integračního kurzu, protože by mohly cizince dostat do problémů. Tlumočníci jsou školeni také v oblasti komunitního tlumočení. Často totiž nejde jen o přetlumočení slov, ale i o kontext, který může být u mnoha cizinců odlišný. Tlumočník by měl být schopen vysvětlit cizincům odlišnosti vzhledem k sociokulturnímu prostředí, ze kterého účastníci pochází.

BROŽURA A DOKUMENTÁRNÍ FILM „VÍTEJTE V ČR“

Brožura a film „Vítejte v České republice“ jsou určeny občanům států mimo Evropskou unii, kteří přicestovali do České republiky a plánují se zde na delší dobu usadit. Jejich cílem je poskytnout cizincům základní informace o životě v České republice tak, aby znali dobře svá práva a povinnosti.

Film režiséra Radima Špačka obsahuje důležité informace o životě cizinců, kteří přijeli do České republiky a o základní socio-kulturní orientaci v české společnosti. Scénky typické pro danou situaci si zahráli kromě hlavního protagonisty i další postavy ztvárněné cizinci žijícími v Česku a pocházejícími ze zcela odlišných sociokulturních prostředí. Film byl natočen v češtině a tlumočen je do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, francouzštiny, vietnamštiny, mongolštiny a arabštiny. V roce 2017 je vytvářena španělská verze. Nenásilnou a vtipnou formou se snaží poskytnout základní informace o zcela každodenních starostech každého občana, seznamuje diváka se státními znaky, českými tradicemi i místy napříč republikou, která stojí za povšimnutí. Film upozorňuje na hlavní práva a povinnosti přistěhovalců v České republice a je dle metodiky promítán na každém adaptačně integračním kurzu.

čeština
angličtina
ruština
ukrajinština
vietnamština
francouzština
arabština
mongolština

Brožura obsahuje detailní informace, které jsou přednášeny na adaptačně integračních kurzech jako je pobytová legislativa, zaměstnání a podnikání v ČR, český vzdělávací systém, zdravotnictví, zdravotní a sociální pojištění, bydlení, každodenní praktický život atd. Také obsahuje kontakty na české instituce – Ministerstvo vnitra, Cizineckou policii v regionech a dále pak kontakty na organizace poskytující pomoc zdarma cizincům – integrační centra po celé České republice a neziskové nevládní organizace. Brožura je přeložená do anglického, ruského, ukrajinského, francouzského, vietnamského, arabského a mongolského jazyka. V roce 2017 budeme mít také španělskou verzi. Brožuru obdrží účastníci během kurzu Vítejte v České republice. Vzhledem k často se měnící legislativě a aktualizacím není brožura volně ke stažení. Je k dispozici vždy jen v aktuální tištěné podobě.