Ohlédnutí za kurzy Vítejte v České republice v roce 2019

V sobotu 14. prosince se v prostorách organizace Slovo 21 konal kurz Vítejte v České republice tlumočený do ruštiny, kterého se zúčastnilo 11 osob. Šlo o poslední kurz roku 2019 a zároveň 85. kurz, jejž Slovo 21 v roce 2019 pořádalo. Zpětná vazba od účastníků byla velmi pozitivní, děkovali především za organizaci a zmínili výrazy jako „velmi užitečné,“ „perfektní“ a „skvělé.“ Jednalo se také o poslední kurz, který byl organizován v této podobě, tedy poslední kurz, který byl 8 hodinový. Od roku 2020 budou kurzy probíhat v novém, 4 hodinovém, formátu.

Kurzů Vítejte v České republice se v roce 2019 zúčastnilo 1246 cizinců. Kurzy byly tlumočeny do ruštiny, angličtiny, ukrajinštiny, španělštiny, arabštiny, mongolštiny, francouzštiny a vietnamštiny. Nejčastěji byly organizovány jako otevřené veřejné kurzy pro cizince ze třetích zemí, které probíhaly ve spolupráci s integračními centry a nevládními neziskovými organizacemi po celé České republice. Další kurzy byly určeny pro krajany z Ukrajiny a Latinské Ameriky nebo probíhaly ve spolupráci s firmami, jež zaměstnávají cizince. V neposlední řadě kurzy probíhaly taktéž ve spolupráci s univerzitami, které adaptačně integrační kurz nabízely nově příchozím studentům.

Přípravy projektu Vítejte v České republice na rok 2020 jsou v plném proudu. Můžete se těšit na nový zkrácený formát kurzu a také na další jazyk: mezi naše projektové jazyky totiž nově přibíráme srbštinu.

Pokud máte zájem o adaptačně-integrační kurzy v roce 2020, můžete se na ně zaregistrovat zde.