Krystsina Shienok, tlumočnice: Kurz je pro nově příchozí cizince unikátní zdroj ověřených a užitečných informací „z první ruky“

Tento kurz vám pomůže zorientovat se v životě v ČR a naučí samostatně řešit záležitosti spojené s pobytem v České republice, abyste se nikdy nemuseli obracet na pochybné zprostředkovatele. Zároveň je to možnost seznámit se s novými zajímavými lidmi. Kurz je pro nově příchozí cizince unikátní zdroj ověřených a užitečných informací „z první ruky“.

Já sama pocházím z Běloruska. V ČR žiji od roku 2009. Česky jsem se naučila ještě v Bělorusku, kde jsem absolvovala bohemistiku na filologické fakultě BSU. Pak jsem pokračovala ve studiu na UK. Vedle překladatelství a tlumočnictví jsem vystudovala učitelství češtiny jako cizího jazyka, ale působím především jako překladatelka a tlumočnice ruského a běloruského jazyka.

Podílím se aktivně na životě běloruské komunity žijící v ČR. S kamarádkami vedeme na fb skupinu Беларусы Чэхii / Belarusians in Czech Republic (https://www.facebook.com/groups/belarusians/). Už nějakou dobu zastupuji běloruskou národnostní menšinu v Programové Radě Domu národnostních menšin Praha. Ve volném čase se věnuji studiu cizích jazyků, čtu a cvičím jógu. Moc ráda cestuji a poznávám nové kultury.