V roce 2018 jsme poskytli 109 kurzů pro 1 571 cizinců ze třetích zemí.

Adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice jsou určeny a nabízeny všem cizincům ze třetích zemí zdarma. V Praze byly kurzy v roce 2018 poskytovány v pravidelných intervalech, kdy se střídal nejvíce poptávaný ruský a anglický jazyk. Ve větších intervalech byly pravidelně organizovány taktéž kurzy tlumočené do ukrajinštiny, ke kterým letos nově přibyly i pravidelné kurzy tlumočené do španělského jazyka. Adaptačně integrační kurzy byly realizovány především v Praze, a to v prostorách Slovo 21, z.s. během víkendů tak, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců o kurz. Kurzy byly mimo to realizovány také v prostorách integračních center a neziskových organizacích poskytujících služby cizincům, a to dle aktuální poptávky ze strany cizinců.

V roce 2018 Slovo 21 nadále spolupracovalo se zaměstnavateli, kteří zaměstnávají cizince. Kurzy byly organizovány přímo v prostorách firem, které svým zaměstnancům poskytly tento uvítací adaptačně integrační kurz. Celkem pro zaměstnavatele proběhlo 35 kurzů pro 671 lidí. Od září 2018 taktéž probíhaly kurzy pro nově příchozí studenty ve spolupráci s veřejnými vysokými školami a soukromými vzdělávacími institucemi. V průběhu minulého roku pokračovala spolupráce s migrantskými organizacemi, které kurzy organizovaly přímo ve svých prostorách, což bylo výhodou pro cizince, kteří jsou většinou zvyklí do prostor těchto organizací docházet.

Adaptačně integrační kurzy byly poskytovány v českém jazyce a tlumočeny do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, mongolštiny, vietnamštiny, francouzštiny, arabštiny a španělštiny.

Pokud máte zájem o adaptačně-integrační kurzy v roce 2019, můžete se na ně zaregistrovat prostřednictvím tohoto webu.