Trong năm 2018 chúng tôi đã tổ chức 109 khóa học cho 1 571 người nước ngoài đến từ những nước thứ ba ngoài EU

Khóa học hội nhập Chào mừng bạn đến Cộng hòa Séc được tổ chức cho người nước ngoài từ những nước thứ ba hoàn toàn miễn phí. Trong năm 2018, các khóa học tại Praha đã được tổ chức đều đặn, các khóa bằng tiếng Nga và tiếng Anh đã...

Xem thêm