Trong năm 2018 chúng tôi đã tổ chức 109 khóa học cho 1 571 người nước ngoài đến từ những nước thứ ba ngoài EU

Khóa học hội nhập Chào mừng bạn đến Cộng hòa Séc được tổ chức cho người nước ngoài từ những nước thứ ba hoàn toàn miễn phí. Trong năm 2018, các khóa học tại Praha đã được tổ chức đều đặn, các khóa bằng tiếng Nga và tiếng Anh đã được yêu cầu nhiều nhất. Các khóa học bằng tiếng Ukraina cũng được tổ chức đều đặn với khoảng cách giữa hai khóa dài hơn. Năm nay có thêm các khóa học được dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Các khóa học hội nhập đa số được tổ chức tại Praha trong không gian của tổ chức Slovo 21 vào các cuối tuần để nhiều người muốn học có thể tham gia. Ngoài ra các khóa học cũng được tổ chức tại các trung tâm hội nhập và tổ chức phi chính phủ có các dịch vụ dành cho người nước ngoài tùy thuộc vào nhu cầu của người nước ngoài.

Trong năm 2018, Slovo 21 tiếp tục hợp tác với những người sử dụng lao động đang sử dụng người lao động nước ngoài. Các khóa học đã được tổ chức tại chính địa điểm của công ty mà đã cung cấp cho những người lao động của mình khóa học hội nhập này. Tổng cộng có 35 khóa học dành cho 671 người được tổ chức cho những người sử dụng lao động. Từ tháng 9/2018 cũng đã diễn ra các khóa học dành cho sinh viên mới đến nhờ sự hợp tác với các trường đại học công lập và các cơ sở đào tạo tư nhân. Trong năm vừa qua, Slovo 21 đã tiếp tục hợp tác với các tổ chức của người di cư, các khóa học được tổ chức tại chính địa điểm của họ. Đó là điều thuận lợi cho những người nước ngoài đã quen đến tổ chức đấy.

Các khóa học hội nhập được dạy bằng tiếng Séc và dịch sang tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Mông Cổ, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha.

Nếu bạn có nhu cầu tham gia khóa học hội nhập trong năm 2019, bạn có thể đăng ký qua trang web này.