Zemni Ayoub, účastník kurzu: Každý by měl na začátku svého pobytu v ČR slyšet tyto informace

Pochází z Tuniska, v ČR žije dva roky. Je pilot instruktor a rád létá nad krajinou v České republice.

Co v České republice děláte?

V České republice studuji už dva roky, ale nyní budu již přecházet do zaměstnání. Jsem pilot instruktor a i moje budoucí práce bude v této oblasti. Rád létám nad Českou republikou. Česká republika je moc krásná a mně se zde moc líbí.

Právě jste absolvoval kurz Vítejte v ČR, byl pro Vás užitečný?

Ano, byl velmi užitečný. Bylo pro mne zajímavé slyšet všechny procesy týkající se zaměstnání. Otevřely se mi tím dveře k porozumění všech procesů jak fungují pracovní smlouvy, zaměstnanost a další věci s tím spojené.

Doporučil byste tento kurz i nově příchozím cizincům do ČR?

Ano určitě. Každý by měl na začátku svého pobytu v ČR tyto informace slyšet.

Jaké je pro cizince shánět nové informace o pobytu v ČR?

Nejtěžší je jazyková bariéra, která nám brání zjišťovat potřebné informace. Ale postupně se adaptujeme a zvykáme si. Když jsem poprvé přijel, tak jsem informace čerpal pouze ze školy, kam jsem nastoupil na studium.

Vítejte v České republice! Ať se Vám tady dobře daří, jak ve Vašem studiu, tak i ve Vaší práci.