Srbija

Želimo vam srdačnu dobrodošlicu u Republici Češkoj. Dozvolite da vas informišemo o kursevima, koji se od 2013. godine održavaju pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke, sa ciljem da vam olakša početak života u novoj zemlji.

Kurs za adaptaciju i integraciju omogućiće vam da se brzo i što bolje orijentišete u češkom društvu, dobijete osnovne informacije i upoznate svoja prava i obaveze. Glavne teme kurseva su opšta pitanja s kojima se kao stranac možete susresti u svakodnevnom životu (boravak, zaposlenje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalne sigurnosti, stanovanja i sl.).

Na kursu ćete se takođe upoznati sa osnovnim vrednostima češkog društva i češke kulture. Primarno ćemo vam, ipak predati informacije o organizacijama i institucijama koje strancima pružaju besplatno savetovanje, kurseve jezika i druge usluge. To su uglavnom Centri za podršku integraciji stranaca (skraćeno integracioni centri) i nevladine neprofitne organizacije. Ovi centri i organizacije odlično poznaju problematiku i mogu vam pomoći u rešavanju različitih problema u budućnosti.

Kroz kurs će vas voditi iskusni predavač i tumač. Kurs se održava na češkom jeziku i prevođen je na jedan od sledećih 9 jezika: engleski, ruski, ukrajinski, španski, francuski, srpski, mongolski, arapski i vijetnamski.

Kurs za adaptaciju i integraciju traje četiri sata i košta 1 500 čeških kruna u slučaju javnih kurseva otvorenih za sve.

Završen kurs za adaptaciju i integraciju je obavezan za odabrane grupe stranaca iz trećih zemalja. To su uglavnom oni čija je dozvola boravka stupila na snagu posle 1. januara 2021. Na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova pronaći ćete detaljan spisak grupa stranaca na koje se ova obaveza odnosi, uključujući iizuzećapredviđana zakonom.

Ukoliko imate obavezu da završite kurs za adaptaciju i integraciju, morate ga završiti u roku od jedne godine od datuma kada je vaša dozvola boravka stupila na snagu. Ako ne ispunite ovu obavezu u datom roku, rizikujete novčanu kaznu do 10 000 čeških kruna.

Kurseve za adaptaciju i integraciju provode isključivo Centri za podršku integraciji stranaca. U Republici Češkoj ih ima ukupno 18 i u potpunosti je na vašem nahođenju u kojem od njih želite završiti ovaj kurs.

Kurs možete da završite direktno u prostorijama integracionih centara (tzv. javni kurs) ili ga za vas može organizovati vaš poslodavac u saradnji sa jednim od centara (tzv. privatni kurs). U oba slučaja, oblik kursa je isti.

Na internet stranici Dobrodošli u Republiku Češku saznaćete šta je sadržaj kursa, koje grupe stranaca su obavezne da završe kurs za adaptaciju i integraciju kako i to kako se prijaviti za kurs i kako izvršiti plaćanje. Svi informativni materijali su slobodno dostupni u sekciji Za preuzimanje, a u Vestima možete pročitati zanimljive članke o provođenju kurseva i razgovore sa predavačima, tumačima i učesnicima.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.