Vietnamese

Khóa học cung cấp những thông tin thực tế và cần thiết từ những lĩnh vực sau:

  • Giới thiệu Cộng hòa Séc cho người nước ngoài mới đến. Tư vấn miễn phí và chuyên môn trong lĩnh vực xã hội và pháp lý được tài trợ bởi nhà nước Séc cho người nước ngoài – các trung tâm hội nhập và tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận.
  • Luật cư trú cho người nước ngoài. Sự khác biệt giữa thị thực và giấy phép cư trú dài hạn. Mục đích cư trú đối với Bộ Nội vụ và làm thế nào để luôn luôn thực hiện mục đích cư trú. Thay đổi mục đích cư trú và gia hạn giấy phép cư trú tại CH Séc như thế nào. Các địa chỉ cung cấp thông tin đúng và cập nhật.
  • Giáo dục. Các khóa học tiếng Séc cho người lớn và trẻ em miễn phí hoặc mất phí. Khi nào người nước ngoài cần thi tiếng Séc và ở trình độ nào. Đăng ký học vào trường Séc cho trẻ em và vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục và học tập của con. Công nhận bằng cấp – công nhận các văn bằng học vấn.
  • Lao động. Người nước ngoài cần những điều kiện gì để có thể lao động tại CH Séc. Khi nào cần hoặc không cần giấy phép để tham gia vào thị trường lao động Séc. Các thể loại hợp đồng lao động và luật bảo vệ người lao động tại CH Séc. Đóng tiền cho bảo hiểm y tế và xã hội. Làm thế nào để kiếm tiền tại CH Séc và tuân thủ pháp luật với tư cách là người nước ngoài.
  • Cuộc sống thực tế hàng ngày và làm thế nào để tránh phạm những sai lầm không đáng có. Cách giao tiếp chính thức với công sở tại CH Séc và Bộ Nội vụ. Tuổi trưởng thành và trách nhiệm hình sự cho hành động của mình. Nghĩa vụ của người nước ngoài liên quan đến việc cư trú tại CH Séc.
  • Chăm sóc y tế. Làm thế nào để tìm bác sĩ cho người lớn và trẻ em. Tìm sự trợ giúp y tế trong tình huống khẩn cấp như thế nào. Bảo hiểm y tế. Gọi cấp cứu như thế nào và trong tình huống nào – số điện thoại khẩn cấp 112.

Những thông tin từ khóa học sẽ giúp người nước ngoài giải quyết các công việc của mình tại công sở Séc dễ dàng hơn. Các thông tin liên lạc với các dịch vụ pháp lý và xã hội của trung tâm hội nhập cho người nước ngoài và tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận sẽ giúp họ nắm được thông tin cơ bản về các công việc hành chính. Những thông tin, kiến thức và khả năng có được sẽ làm giảm thiểu gánh nặng hành chính cho các cơ quan Séc và hỗ trợ cho việc hội nhập những người mới đến.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.