Aktuality

Maria Kirova (18), Igor Muravyev (26) and Vladimir Zinovyev (19) jsou studenti Czech Prestige jazykové školy. Momentálně se připravují na vstupní přijímají zkoušky na české univerzity. Podívejte se na jejich životní příběhy:


*** Vzdělávání v Rusku a v České republice:
Igor (Moskva, Rusko): „Vystudoval jsem IT specializaci. Mám rád moji specializaci, ale řekl bych, že vzdělávací program na mé univerzitě v Rusku byl docela slabý. Abych se naučil něco nového a praktického, musel jsem se hodně samostatně učit a učit se prostřednictvím praxe ve svém volném čase.“


Egor (Petrohrad, Rusko): „Líbí se mi, že v České republice je vzdělávací systém různorodý, kdokoliv může najít specializaci podle svého gusta. Navíc, pro některé specializace je dokončené střední vzdělání dostatečné pro to, aby člověk mohl začít pracovat. V České republice existuje dostatek možností pro získání znalostí, výměnné programy, výuku zahraničních profesorů a učitelů.“
Maria (Krasnodarsk, Rusko): „Mojí hlavní motivací bylo získat vzdělání zdarma. Jinou záležitostí je přijímací zkouška. V Rusku máme všeobecnou státní zkoušku, která sdružuje znalosti z různých disciplín. Zde jsou zkoušky již uzpůsobeny jednotlivým specializacím. Například já bych se chtěla stát tlumočnicí, takže moje vstupní přijímací zkoušky jsou mnohem praktičtější a jsou spojeny s touto specifickou oblastí.“


***Příležitosti k zaměstnání po ukončení vzdělání:

Igor: „Protože jsem IT specialista, tak jsem nikdy neměl problém s hledáním práce. Pokud jste právníkem nebo ekonomem, pak člověk problém mít může. Člověk pak musí být nejenom nejlepší na fakultě, ale zároveň musí již během školy dělat potřebnou praxi, aby si pak našel práci.“

***Rozhodnutí odstěhovat se do České republiky
Maria: „Společně se svou matkou jsme pro mne našly několik možností pro studium v zahraničí. Mezi mými možnými variantami bylo Norsko a Česká republika. Stipendium a grant od Czech Prestige, slovanský jazyk a podnebí byly hlavními důvody proč jsem se nakonec rozhodla pro Českou republiku.“

Egor: „Já pocházím z Petrohradu, odkud lidé většinou odchází studovat do Finska. Já jsem se rozhodl ale pro Českou republiku, protože život tady je více živý, geografická poloha ve středu Evropy je výhodná a jazyk je nám mnohem bližší.“

Igor: „Já jsem už předtím navštívil Českou republiku jako turista a dozvěděl jsem se o možnostech studovat zde zdarma. Také jsem zjistil, že český jazyk je docela podobný. A pak jsem se jednou rozhodl, že bych docela rád změnil prostředí a zemi, kde žiji, a tak jsem přijel do Prahy.“

*** První dojmy a očekávání do budoucnosti:
Egor: „Líbí se mi, že Praha je tak multikulturní, otevřená a pohostinná pro nově příchozí.“
Igor: „Já má zatím docela zmatené dojmy. Líbí se mi ten řád, pravidla a pohodlí, které tu máte. Zároveň mi připadá, že jsme si jako lidé velmi blízcí. Doufám, že všechny naše sny se splní a že Praha se stane naším novým domovem. A i když se budeme muset vrátit do Ruska, tak si přivezeme nové znalosti a dovednosti.“

Maria: „Až zde jsem začala rozumět rozdílům mezi našimi zeměmi, jaká jsou specifika, co se můžeme od českých lidí naučit. To, že zde žijeme samostatně (bez našich rodin) nás zároveň dovedlo k nezávislosti, pochopení a porozumění.“

***Dojmy z kurzu Vítejte v ČR:
„Je to velmi užitečný kurz, který bych doporučil všem nově příchozím. Ocenil jsme hlavně množství detailů ohledně praktických záležitostí (právní rámec), možnost ptát se otázky. Neziskové nevládní organizace jsou něčím, o čem jsme vůbec nevěděli a nyní jsme rádi, že víme, že existují a že víme, co pro migranty dělají. Mockrát děkujeme!“

Log in

create an account