Základní informace o kurzech

Vítejte v České republice! Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. A právě proto fungují tyto stránky, které by vám – cizincům – měly v prvních měsících v Česku pomoci zorientovat se v novém prostředí a překonat případné překážky. Právě k tomu slouží námi nabízené adaptačně-integrační kurzy. Seznam aktuálně vypsaných kurzů je k dispozici na těchto stránkách, přihlašovat se na ně můžete online! Stačí si jen vybrat kraj a jazyk, do kterého bude kurz tlumočen.

Neváhejte a přihlašujte se do kurzů zde!

CO JSOU ADAPTAČNĚ INTEGRAČNÍ KURZY?

Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti. Pokud cizinec neumí česky, nemusí se ničeho obávat. Jednotlivé kurzy jsou vždy tlumočeny do některého z těchto pěti jazyků – angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, francouzštiny, nebo mongolštiny. Připravujeme tlumočení do arabštiny.

CO SE NA KURZECH DOZVÍM?

Kurzy nabízejí praktické informace o životě v České republice. Lektoři migrantům přiblíží základní aspekty fungování české společnosti, povinnosti a práva spojená s daným pobytovým statusem cizince a v neposlední řadě kurz nabízí kontakty na úřady, integrační centra a neziskové organizace. Konrétně se účastníci kurzů dozví více o bytových záležitostech v České republice, o vzdělávacím systému, výuce a zkoušce z českého jazyka, zaměstnání, podnikání. Dostanou také informace o zdravotním a sociálním zabezpečení, zdravotnictví obecně a vyhledání pomoci v případě nouze.

KOMU JSOU KURZY URČENÉ?

Adaptačně integrační kurzy jsou určeny cizincům ze třetích zemí, kteří našli nový domov v České republice. Do šesti měsíců od příjezdu do České republiky jim kurzy mohou poskytnout základní informace, které migrantům pomohou s orientací v nové zemi.

JSOU KURZY POVINNÉ?

Od ledna 2014 měly být kurzy povinné pro všechny migranty, k očekávané změně zákona o pobytu cizinců v ČR ale zatím nedošlo. Jak je ale z předchozích řádků zřejmé, absolvovat kurz je pro cizince velmi přínosné.

KDO KURZY VEDE?

Adaptačně integrační kurzy vedou vždy certifikovaní lektoři z integračních center a neziskových organizací.

MUSÍM ZA KURZ ZAPLATIT?

V žádném případě. Kurz je pro účastníky zdarma, nepotřebujete s sebou žádné peníze.

DOSTANU NA KURZECH NĚJAKÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY, ZE KTERÝCH MŮŽU ČERPAT?

Ano, samozřejmě. Pro nově příchozí cizince, kteří se kurzu zúčastní, bude jako dostatečný zdroj informací pro případné „domácí studium“ sloužit informační balíček. Ten obsahuje informační brožuru a film – oba materiály dostanou účastníci na jednotlivých adaptačně integračních kurzech a jsou k dispozici ke stažení i na těchto webových stránkách. Brožura nabízí detailnější informace o pobytu v ČR a kontakty na neziskové organizace a integrační centra. Film divákovi názorně zprostředkovává důležité informace o socio-kulturní orientaci v české společnosti. Oba materiály jsou k dispozici v několika jazykových mutacích.

JAK DLOUHO KURZY TRVAJÍ? JE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ?

Jedná se vždy o jednodenní kurz, který trvá 8 hodin s přestávkami na kávu a pauzou na oběd. Občerstvení zajišťují realizátoři kurzů a je samozřejmě zdarma.

Log in

create an account