Катэрина Копэчна: Дамжааны сургалтын явцад гадаадын иргэдийн оршин суух эрх зүйн байдалтай холбоотой асуудлаар байнга гардаг асуудал дээр түлхүү анхаарч ажилладаг

Катэрина Копэчна нь хуульч мэргэжилтэй бөгөөд олон жил гадаадын иргэдэд зөвлөгөө өгөх төвд ажиллаж байгаа туршлагатай нэгэн. Оюутнууд болон олон нийтэд зориулсан нээлттэй дамжаанд гадаадын иргэдийн оршин суух эрх зүйн байдлын т...

Бусад мэдээлэл

Шумран Хафоуд, дамжааны сургагч багш: Чех Улсын өдөр тутмын амьдарлын талаарх хүнд хэрэгтэй мэдээллийг нэг өдөрт олж авч байгаа нь үр өгөөжөө өгч байна гэсэн үг юм.

Дасан зохицох интеграцчилалын дамжааны сургагч багш Шумран Хафоуд нь өөрөө олон соёлт гэр бүлд өссөн болохоор шинээр ирж буй гадаадын иргэдийн хэрэгцээг сайтар ойлгоод зогсохгүй дамжааны сургагч багшаар идэвхи зүтгэлтэй ажиллад...

Бусад мэдээлэл

Шалуугийн Сайнцэцэг, Монгол Улс

Шалуугийн Сайнцэцэг 2018 онд Монголоос ирсэн. 26 настай, Ческа Липа сумын Адиент компанид ажилладаг.  “БНЧУ-д тавтай морилно уу” дасан зохицох, интеграцчилалын дамжаанд суусны ачаар таньж мэдэхгүй газарт өөрт нь хэрэг болох мэд...

Бусад мэдээлэл

Оюунаа Прэсова, монгол хэлний хэлмэрч

Оюунаа Прэсова нь Ческа Липа-д амьдардаг, чех нөхөртэй. Чех, монгол хэлийг гаргууд сайн эзэмшсэний хүчээр шинээр ирэгсэдэд зориулсан интеграцчилалын дамжаанд хэлмэрч хийдгээс гадна Либэрэц аймгийн Интеграцчилалыг дэмжих төвийн ...

Бусад мэдээлэл

Дамжааны сургагч багш Хана Сэмэрадоватай хийсэн ярилцлага

Хана Сэмэрадова нь “Чех Улсад тавтай морилно уу” дасан зохицох интеграцчилалын дамжааг анх зохион явуулсан өдрөөс эхлэн өнөөдрийг хүртэл сургагч багшаар ажиллаж байгаа юм. Тэрээр Устэцкий аймгийн гадаадын  иргэдийн дасан зохицо...

Бусад мэдээлэл