Vika: Příběh jedné studentské chyby

Věřím, že kurzy “Vítejte v České republice” jsou velmi užitečné pro všechny migranty s pobytem v ČR. Proč si to myslím? Protože každý z nás má spoustu povinností (práce, studium, rodina) a kolikrát si prostě neuvědomíme, jak je důležité sledovat druh pobytu, který máme, jaké se k němu pojí práva a povinnosti a jak důležité je v České republice plnění všech lhůt a termínů. Zejména když je v České republice člověk v pozici cizince.

Když se podívám zpět, tak bych určitě začala přemýšlet o tom, co budu dělat po škole mnohem dříve. Nebo bych vyzkoušela podnikání ještě v průběhu studií. Když jste student, tak opravdu nemyslíte na to, co bude dál. Vím, že se říká: “Nejlepší je  učit se ze svých chyb”, ale já doufám, že můj příběh  varuje další studeny a dají si pozor na  své pobytové záležitosti a zjistí si včas veškeré potřebné informace.

Příběh jedné studentské chyby

Přijela jsem do ČR klasickým způsobem, jako většina studentů.  Na začátku jsem  absolvovala  český jazykový kurz v Poděbradech a pak Vysokou školu ekonomickou v Praze (bakalářské a magisterské studium). V průběhu studií jsem jela s programem Erasmus do Itálie, což  obohatilo můj osobní i profesní život. S ukončeným vzděláním zde v České republice jsem získala volný přístup na trh práce.

Krátce po dostudování jsem zpozorovala novou tendenci mezi mými přáteli a spolužáky – všichni si začali zakládat živnosti (živnostenský list). I já jsem se rozhodla pokusit se o  překladatelské služby. Protože už mluvím plynule česky, tak jsem všechno zařizovala sama, nezdálo se,  že by mohl nastat nějaký  problém. Pro získání živnostenského oprávnění jsem dávala dohromady dokumenty z různých míst a myslela jsem si, že všechno mám a všemu rozumím. Vše jsem podala na úřad a odjela na dovolenou domů do Ruska. Za mé nepřítomnosti  přišel dopis z OAMP Ministerstva vnitra s požadavkem doplnit ještě jeden papír, který nebyl podle mého názoru povinný. Takže se mi nepodařilo předložit chybějící dokument včas a moje žádost o změnu statusu byla zamítnuta.

Tuto neradostnou zprávu jsem se dozvěděla po návratu do Prahy. Naštěstí jsem věděla o  nevládních organizacích pro migranty a požádala je o pomoc. Společně jsme podali odvolání k přezkoumání mé žádosti a až do léta 2016 jsem byla v zásadě ve stavu právního vakua, čekajíce na rozhodnutí. Všechny ty roky jsem vlastně cestovala domů nebo do zahraničí na přechodné vízum.

Celou tu dobu jsem byla dobrovolníkem  v různých migrantských  mládežnických organizacích a snažila se být aktivní občankou. V létě 2016 jsem dostala velmi zajímavou pracovní nabídku od jedné neziskové organizace v Praze. Zastavila jsem svou žádost o změnu pobytu na základě podnikání  s cílem získat tuto nabízenou práci. Ve finále to ovšem vyvrcholilo v nepříjemnou situaci, protože nakonec mne organizace nemohla zaměstnat. A na druhé straně již byla na cestě moje žádost o zastavení odvolání k OAMP Ministerstva vnitra a nebylo již možné to zvrátit.

Abych zůstala v České republice, musela jsem se zapsat na jazykové kurzy a podat osobně žádost přes velvyslanectví v Moskvě. Šla jsem na cizineckou policii, abych získala výjezdní příkaz opustit ČR a byla jsem  převezena na policejní oddělení, protože mezitím má žádost o přerušení řízení dorazila na OAMP.  Tímto jsem se v podstatě  stala ilegální. Poprvé v životě jsem musela sedět v cele bez osobních věcí, bez možnosti kontaktovat  někoho z přátel po telefonu, čekala jsem  na právníka.

V současnosti čekám na rozhodnutí zda můžu opustit ČR z vlastní vůle nebo dostanu správní vyhoštění a zákaz vstoupit do Schengenského prostoru na  několik let …

Stručně řečeno, celá  tato má situace nastala  kvůli obtížnosti  byrokratických postupů a mým nepochopením  jak to vlastně všechno v ČR funguje.