Jiří Kocourek, školitel lektorů a tlumočníků

Jiří Kocourek: Tlumočníci jsou na adaptačně integračních kurzech velmi důležití

Adaptačně-integrační kurzy vedou vždy certifikovaní lektoři z řad integračních center a neziskových organizací. Vy tyto budoucí tlumočníky školíte. Co by podle vás měl tlumočník těchto kurzů – samozřejmě kromě jazyka – ještě zvládat?

Vzhledem k tomu, že jsou kurzy jednou z prvních napůl formální příležitostí pro příchozí cizince setkat se s českou společností, mají velmi důležitou roli v procesu integrace cizince v novém prostředí. Proto mám za to, že by tlumočník měl znát přednášenou problematiku po odborné stránce a určitě být seznámen s východisky a metodikou lektorské činnosti na semináři. Měl by dokázat na profesionální úrovni tlumočit projev lektora, bezvadně fungovat jako prostředník komunikace v případě aktivity posluchačů a pedagogicky doplňovat lektora opakováním některých pojmů nebo vysvětlováním některých interkulturních rozdílů. Pokud zde nebude vystupovat dobrý tlumočník, práce byť špičkového lektora nebude mít potřebný dopad na posluchače.

Jak vlastně probíhá takové školení budoucích tlumočníků adaptačně-integračních kurzů?

Účastníci byli během školení seznámeni se základním úvodem do problematiky tlumočení na kurzech. Vyzkoušeli si své role a zvykali si na roli tlumočníka na integračních kurzech. Podařilo se nám aplikovat dovednosti, o kterých se na školení dozvěděli. Z hlediska pedagogiky byl kladen důraz také na souhru lektora a tlumočníka, o které jsem už mluvil, jak moc je potřebná.

Několik takových školení máte už za sebou, co se zatím povedlo?

Během programu si velmi dobře osvojili slovní zásobu obsaženou v publikaci „Vítejte v ČR“. Dokázali bezvadně tlumočit přednes lektora tak, aby neubírali obsahu a pozornosti, kterou si sám lektor vydobyl. Podařilo se jim uřídit celý proces z hlediska udržení efektivní role tlumočníka: řízení diskuse, avizované výstupy z role a ukázali, že mají schopnost pozitivně předávat některé citově zabarvené informace o České republice. Také schopnost vysvětlovat efektivně některé interkulturní rozdíly ve slovní zásobě atd. Certifikát dostal jen ten, koho bychom bez větších obav pustili na pilotní ověření při práci s reálnou skupinou nově příchozích cizinců do ČR.