V rámci projektu Vítejte v České republice letos školíme nové tlumočníky

V tuto chvíli je již jasné, že se absolvování adaptačně integračního kurzu Vítejte v ČR stane do budoucna povinné pro všechny nově příchozí cizince ze třetích zemí. Konkrétně tomu tak bude od ledna roku 2021, jak je stanoveno v Zákoně o pobytu cizinců, který byl schválen v létě 2019. Slovo 21 bude od roku 2021 nadále zajišťovat metodické vedení celého projektu a školení nových lektorů a tlumočníků. Organizaci samotných kurzů pak v roce 2021 převezmou Integrační centra.

Mohlo by se zdát, že rok a půl, je dlouhá doba na přípravu, nicméně času není tolik a už od začátku letošního roku se koordinátoři a metodici projektu Vítejte v ČR na tuto změnu připravují. V praxi to pro všechny bude znamenat jediné, masivní nárůst počtu kurzů za rok, a tím pádem i mnohem větší poptávku po lektorech a tlumočnících.

Z toho důvodu organizuje Slovo 21 v roce 2019 další 4 školení pro nové tlumočníky ruštiny, španělštiny, arabštiny a vietnamštiny. Harmonogram školení pro všech 8 projektových jazyků (angličtinu, ruštinu, ukrajinštinu, španělštinu, mongolštinu, arabštinu, vietnamštinu a francouzštinu) je rozvržen do roků 2019 a 2020 tak, aby v lednu 2020 figuroval v databázích dostatečný počet tlumočníků, který zvládne zajistit tlumočení na kurzech odhadem pro 30 000 cizinců za rok na území celé ČR. Jen pro porovnání, doposavad kurzy prošlo odhadem na 1 500 cizinců ročně.

Letošní školení tlumočníků španělštiny a ruštiny byla organizována ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů za účasti odborných školitelů tlumočení, kterými jsou vyučující tlumočení z Ústavu translatologie FF UK a profesionální tlumočníci s dlouholetou praxí. Účastníci školení na jejich přístupu ocenili především profesionalitu a konstruktivní zpětnou vazbu:

„Působení všech bylo velmi profesionální a zpětná vazba věcná a spravedlivá.“

„Školitelky odvedly skvělou práci, zejména s ohledem na různorodost naší skupiny.“

Mimo teoretický základ je hlavní částí školení praktický nácvik tlumočení jednotlivých témat, která jsou během kurzu Vítejte v ČR lektorována, a tím pádem i tlumočena. Nejsložitější se v tomto směru jeví např. pobytová legislativa, u které tlumočník musí nejenom perfektně ovládat terminologii, ale zároveň musí i obsahově rozumět jednotlivým legislativním pojmům v češtině.

Se složitou terminologií tlumočníkům pomáhá terminologický glosář, který je přeložen do všech osmi projektových jazyků. Glosář obsahuje 20 stránek pojmů seskupených podle jednotlivých témat probíraných během kurzu a je nesmírně užitečným nástrojem pro tlumočníka. To účastníci školení ostatně zmiňují i v evaluacích školení tlumočníků ruštiny a španělštiny, která proběhla v červnu 2019.

„Velmi oceňuji práci na glosáři a péči o terminologii.“

„Oceňuji pěkně zpracovaný glosář a to, že jsem se i já něco nového přiučila z oboru migrační politiky.“

Další školení, tentokrát pro tlumočníky arabštiny a vietnamštiny, proběhnou letos v listopadu, pro více informací o školení tlumočníků nás kontaktuje na tlumoceni@vitejtevcr.cz.

Projekt Vítejte v ČR 2019 je dlouhodobě financován Ministerstvem vnitra České republiky.

Školení tlumočníků španělštiny v prostorách Jednoty tlumočníků a překladatelů na Senovážném náměstí v Praze, červen 2019
Školení tlumočníků španělštiny v prostorách Jednoty tlumočníků a překladatelů na Senovážném náměstí v Praze, červen 2019