Русский

Práce na adaptačně-integračním kurzu (dále AIK) započaly kolem roku 2010, tehdy na návrhu společně pracovali OAMP MV ČR, Slovo 21, z. s. a The International Organization for Migration (IOM).
V roce 2012 Slovo 21 spustilo pilotní projekt kurzů Vítejte v České republice: „Původní idea adaptačně-integračních kurzů vzešla z iniciativy cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR, kteří na základě vlastních zkušeností a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, chtěli usnadnit začátek života v ČR nově příchozím cizincům“ říká Jelena Silajdžić, ředitelka Slovo 21, z. s.
V pilotní fázi projektu (2012-2020) kurzy prošlo více jak 7 000 osob ze třetích zemí (to jsou všechny státy mimo zemí Evropské unie). Díky této zkušenosti a na základě obdobné dobré praxe dalších evropských států Ministerstvo vnitra navrhlo, aby se AIK staly od 1.1.2021 povinné pro vybrané skupiny nově příchozích cizinců ze třetích zemí. Od roku 2021 tudíž organizaci kurzů přebrala Centra na podporu integrace cizinců, přičemž celý projekt zaštiťuje MV ČR a za obsahovou a expertní stránkou kurzů stále stojí Slovo 21.

Kdo kurzy připravuje?
Administraci jednotlivých kurzů mají na starosti Centra na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích ČR. Za administraci kurzu odpovídá integrační centrum a příslušní administrátoři. Ti kurz vypisují, vybírají termíny, zajišťují prostory, certifikáty, objednávají lektory a tlumočníky apod.

Kde se berou lektoři a tlumočníci?
Aktivních a certifikovaných je nyní zhruba 75 lektorů a 130 tlumočníků (pro celkem 9 projektových jazyků). Školení lektorů a tlumočníků zajišťuje Slovo 21, z.s., přičemž školitelé jsou experti z řad lektorů na komunikaci a lektorské dovednosti, jazykoví experti-tlumočníci z univerzit, a zároveň ti nejzkušenější lektoři a tlumočníci adaptačně-integračních kurzů, kteří se školí za přítomnosti mentora zodpovídajího za metodiku kurzu.
Školení lektorů trvá nejčastěji 5 dní, školení tlumočníků 2 dny. Pak ještě následují praktická cvičení na fokusních skupinách. Školení lektorů probíhá v tuto chvíli jednou ročně, počet lektorů je dostačující, školení tlumočníků probíhá v nejžádanějších jazycích, v poslední době zhruba dvě školení do roka.
Samotné školení ovšem k lektorování nestačí, je taky třeba úspěšně absolvovat zkoušku u Komise Ministerstva vnitra, která ověřuje zejména obsahové znalosti lektorů a jazykové vybavení tlumočníků.

Kdo ručí za to, co se na kurzu dozvím?
Texty a materiály pro cizince, kteří se účastní kurzu zajišťuje centrálně pro celou ČR Slovo 21, z.s. a jeho metodický tým.
Každé integrační centrum má ale zároveň možnost zajistit pro účastníky kurzu i materiály s lokálními informacemi.

Proč jsou kurzy povinné?
“Během pilotní fáze projektu (kdy se kurzy testovaly a cizinci se kurzů účastnili dobrovolně) získávalo Slovo 21 zpětné vazby od účastníků kurzů, které byly velice pozitivní, a zároveň tam zaznívala právě i myšlenka "kdybych tyhle informace věděl hned na začátku, když jsem přijel, ušetřil bych si spoustu peněz, času a starostí! to by mělo být povinné pro všechny". S tím souhlasily právě i zapojené subjekty (Slovo, OAMP), které povinností absolvovat kurz (který ovšem není povinný pro všechny cizince, ale pro vybrané skupiny) chce předejít velké chybovosti cizinců v oblasti získávání a prodlužování dlouhodobých pobytů, ale třeba i nekalým praktikám některých zprostředkovatelů, kteří tu dříve velice hojně působili a bohužel - mnoho z nich se na svých krajanech nehezky přiživovalo.
Slovo 21 proto považuje získání aktuálních a pravdivých informací a kontaktů na kurzu za naprosto stěžejní záležitost a zkušenost, kterou musí nově příchozí cizinci získat, aby se vyvarovali různých negativních jevů, pochybení a následných problémů. Bohužel, je poměrně jisté, že kdyby kurzy povinné nebyly, tak by se tyto důležité informace k cizincům nedostaly (ruku na srdce - kdo z nás by šel dobrovolně na "nějaký kurz", když vyloženě nemusí?). Jak se ale někdy říká "better safe than sorry". Adaptačně-integrační kurzy nebo jejich různé obměny jsou každopádně běžnou záležitostí nejen v západních evropských zemích, ale i celosvětově.” říká metodička adaptačně-integračních kurzů Vítejte v České republice Mgr. Blanka Vosecká Veselá.

 

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.