Русский

Zajímá vás, kdo jsou lektoři adaptačně-integračních kurzů? Co je k lektorování přivádí, jaká mají očekávání a čeho se obávají?

Celkově se na pozici lektora hlásí především zaměstnanci z neziskových organizací a státních subjektů, které pracují s cizinci nebo se věnují problematice migrace.

Většina budoucích lektorů chápe příležitost vést AIK jako velkou výzvu a prohloubení osobních zkušeností práce s cílovou skupinou. Téměř jednohlasně se všichni shodnou na tom, že nejtěžší částí vzdělávacího procesu je naučit se udržet si správný „timing“, lektor si musí pohlídat časové rozmezí své přednášky, aby zvládl udržet stanovený harmonogram kurzu a věnovat potřebný prostor všem tématům, ale také případným dotazům. Velkým úskalím je také souhra s tlumočníkem, který konsekutivně tlumočí výklad lektora a případné dotazy cizinců, a strach je také z možné nervozity. Proto je na tyto obávané oblasti během školení lektorů kladen největší důraz. Pracuje se na tom, aby se budoucí lektoři zbavili nervozity, zvládli si hlídat čas a dovedli si poradit i v případě nenadálých problémů, například technických komplikací. Lektora absolventa nesmí nic zaskočit. Pro odbourání nervozity a nacvičení časového managementu účastníci prezentují jednotlivé části kurzu nejprve před sebou navzájem a dávají si zpětnou vazbu. Své schopnosti pak prozkouší i v rámci tzv. „fokusní skupiny“, kde je simulováno prostředí reálného kurzu.  

Hlavním důvodem, proč se do poměrně náročného školení přihlásila například budoucí lektorka Veronika (sama aktuálně pracuje v integračním centru pro cizince na pozici poradce) je podle ní smysluplnost kurzů. „Díky tomu, že pomůžeme cizincům s orientací v českých zákonech, systému školství, zdravotnictví a kulturních zvyklostech, působí kurz jako prevence problémů, které mohou po příchodu do nové země mít.“ Pozici lektora chápe Veronika rovněž jako velkou výzvu a nesmírně se na ní těší. Obavy měla pouze z konfliktu rolí, tedy zvládnout vymanit se z pozice sociálního pracovníka, nesnažit se odpovídat na konkrétní dotazy cizinců, ale podávat informace odlišnou formou. I na tato úskalí je však pamatováno v rámci školení lektorů.

Lákalo by vás stát se také lektorem adaptačně-integračních kurzů? Přečtěte si informace v sekci Kariéra a ozvěte se nám.

Titulní fotografie: Adam Sochorec

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.