اللغة العربية

Od 1. září 2021 platí pro vybranou skupinu cizinců povinnost splnit zkoušku z českého jazyka na úrovni A2. Na koho konkrétně se tato povinnost vztahuje a co vůbec od zkoušky na úrovni A2 očekávat, se dozvíte v rozhovoru s Kamilou Kolmašovou, dlouholetou garantkou a koordinátorkou Systému zkoušky A2 z češtiny pro trvalý pobyt v ČR, která působí v Národním pedagogickém institutu (NPI) .

Na jakou skupinu cizinců se vztahuje povinnost splnit zkoušku z češtiny na úrovni A2?
“Zkoušku z češtiny musí udělat občané třetích zemí, kteří žádají o povolení trvalého pobytu buď po 5 letech pobytu v ČR, nebo pokud jsou držiteli modré karty EU.”

Je možné rámcově shrnout, co obnáší úroveň A2?
“Jazykovou úroveň A2 by šlo z hlediska jazykových kompetencí popsat následovně: Uchazeč by měl rozumět krátkým informativním textům a dokázat v nich najít potřebné informace. Měl by zvládnout komunikovat o běžných věcech každodenního života, jako například o své rodině, práci, bydlení nebo třeba nakupování.
U cizince ovládajícího češtinu na úrovni A2 předpokládáme, že rozumí krátkým dialogům běžného hovoru a dokáže popsat svět kolem sebe. Zároveň by měl zvládnout napsat jednoduchý dopis, jako je například omluva nebo pozvání.”

Kde se na zkoušku musím přihlásit a co je potřeba mít s sebou?
“Zkouška je jednodenní a koná se ve zkušební instituci, u které se uchazeč s předstihem přihlásí na termín zkoušky. Na zkoušku je možné se přihlásit online na webu, nebo osobně ve škole.
Uchazeč si musí s sebou přinést platný cestovní doklad.”

Jak zkouška probíhá?
“Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří dovednosti ve čtení, psaní a poslechu. Ústní část prověří dovednosti odpovídat na otázky a reagovat na situace.”

Jaké jsou nejčastější otázky, s kterými se setkáváte v souvislosti s povinností absolvovat zkoušku z češtiny?
“Dotazy se obvykle vztahují k přihlášce na zkoušku, tj. kde a jak se mohu na zkoušku přihlásit. Dále mají uchazeči dotazy ohledně zkoušky a vyřízení trvalého pobytu. Ptají se, do kdy musejí doložit osvědčení, co je poukaz a podobně.”

Kde mohou cizinci získat relevantní informace o povinnosti absolvovat zkoušku z češtiny?
“Cizinci by se měli výhradně obracet na oficiální zdroje. Jen ty jim zaručí, že dostanou správné informace. Ty jsou na našich webových stránkách www.zkouskaA2.cz ve všech potřebných jazykových mutacích, dále na FB stránce: https://www.facebook.com/cestinaprotrvalypobyt/ a také samozřejmě na stránkách MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-trvaly-pobyt.aspx “

Co dalšího mohou cizinci zjistit z vašich webových stránek?
“Na webových stránkách k trvalému pobytu najdou nejen veškeré informace o zkoušce včetně samotné přihlášky, ale také celou řadu přípravných materiálů.
Všem doporučujeme, aby si udělali Test nanečisto, aby zjistili, jaká je jejich reálná úroveň. Pokud jim test bude dělat problémy, musí se na zkoušku připravit v rámci kurzu nebo samostudiem.”

 

 

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky