Srbija

Kurzy nabízejí praktické a nezbytné informace z následujících oblastí:

  • Úvod o České republice pro nově příchozí cizince. Bezplatné a profesionální poradenství v sociálních a právních otázkách financované českým státem pro cizince – integrační centra a nevládní neziskové organizace.
  • Pobytová legislativa pro cizince. Rozdíl mezi vízem a povolením k dlouhodobému pobytu. Účel pobytu pro Ministerstvo vnitra a jak dodržet tzv. plnění účelu pobytu. Jak účel pobytu změnit a jak si prodloužit pobytové oprávnění v ČR. Kde najít správné a aktuální informace.
  • Vzdělávání. Kurzy českého jazyka pro dospělé a děti zdarma nebo za poplatek. Kdy potřebují cizinci zkoušku z českého jazyka a na jaké úrovni. Umístění dětí do české školy a role rodičů ve vzdělávání dítěte. Uznání předchozího vzdělání – nostrifikace dokladů o vzdělání.
  • Zaměstnání. Za jakých podmínek může cizinec pracovat v ČR. Kdy potřebuje a kdy nepotřebuje povolení ke vstupu na český trh práce. Typy pracovních smluv a zákonná ochrana zaměstnance v ČR. Odvody na zdravotní a sociální pojištění. Jak si vydělávat v ČR a přitom jako cizinec dodržet všechna zákonná pravidla.
  • Každodenní praktický život a jak se vyhnout zbytečným chybám. Oficiální komunikace s úřady v ČR a Ministerstvem vnitra. Zletilost a trestní odpovědnost za své jednání. Povinnosti cizinců spojené s bydlením v ČR.
  • Zdravotní péče. Jak najít lékaře pro dospělé a pro děti. Jak vyhledat lékařskou pomoc v krizové situaci. Zdravotní pojištění. Jak a v jakých situacích si přivolat pomoc - tísňové volání na lince 112.

Poskytnuté informace umožní cizincům snadněji vyřizovat své záležitosti na českých úřadech. Předané kontakty na právní a sociální služby integračních center pro cizince a nevládní neziskové organizace jim pomohou zorientovat se v administrativních záležitostech. Získané informace, znalosti a dovednosti sníží administrativní zátěž na české úřady a usnadní integraci nově příchozích.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.