Srpski

Za koga je obavezan?

KOGA SE TIČE OVA OBAVEZA?

Obaveza da završe kurs za adaptaciju i integraciju tiče se svakog stranca kojem je od 1. 1. 2021. godine izdata:

 • dozvola za dugoročni boravak u RČ;
 • dozvola za dugoročni boravak u RČ iz razloga promene svrhe boravka;
 • dozvola za stalni boravak u RČ iz humanitarnih razloga, pre svega ako je reč o strancu koji je supružnik azilanta, a brak je sklopljen pre dolaska azilanta u RČ, o maloletnom detetu azilanta ili detetu o kojem vodi brigu, a za njega nije podnet zahtev za azil, ili ako je reč o strancu koji je u prošlosti bio državljanin Republike Češke;
 • dozvola za stalni boravak u RČ u posebnim slučajevima;
 • dozvola za stalni boravak u RČ ako je boravak stranca u interesu Republike Češke;
 • dozvola za stalni boravak u RČ ako je reč o detetu stranca s odobrenim stalnim boravkom u Republici Češkoj i ako je razlog za podnošenje zahteva spajanje porodice ovih stranaca u RČ;
 • dozvola za stalni boravak u RČ nakon što je prethodna dozvola za stalni boravak ovom strancu bila ukinuta, ako je neprekidno u trajanju od 6 godina boravio van teritorije Republike Češke, odnosno ako je neprestano duže od 12 meseci boravio van zemalja Evropske unije;
 • dozvola za stalni boravak nakon 4 godine neprestanog boravka u RČ, ako je reč o strancu koji boravi ovde nakon što je završena procedura dodeljivanja međunarodne zaštite.

KOGA SE NE TIČE OVA OBAVEZA ?

Obaveza da završe kurs za adaptaciju i integraciju ne odnosi se na državljane Evropske unije, kao ni na njihove članove porodice, ni na članove porodice državljana Republike Češke.

Potom na strance koji na teritoriji Republike Češke borave na osnovu:

 • dozvole za dugoročni boravak u svrhu studiranja;
 • dozvole za dugoročni boravak u svrhu pružanja zaštite na teritoriji RČ;
 • dozvole za dugoročni boravak u svrhu investiranja;
 • dozvole za dugoročni boravak koju je izdalo Ministarstvo inostranih poslova Republike Češke;
 • karte interno premeštenog zaposlenog;
 • karte interno premeštenog zaposlenog iz druge zemlje članice Evropske unije.

Obaveza da završe kurs za adaptaciju i integraciju takođe se ne odnosi na strance kojima na dan stupanja na snagu rešenja o izdavanju boravišne dozvole nije bilo 15 godina, ili strancima koji su na taj dan napunili 61 godinu. Obavezu da završi kurs za adaptaciju i integraciju nema ni stranac koji ga je nakon 1. 1. 2021. već jednom odslušao.

Kurseve za adaptaciju i integraciju ne moraju da završe ni vlasnici karte zaposlenog i plave karte kojima su one izdate u okviru vladinih programa „Viskokvalifikovani zaposleni“ i „Osoblje od ključne važnosti i naučno osoblje“.

ONLAJN KVIZ AIK

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.