Srpski

Sadržaj kursa

Osnovni cilj kursa za adaptaciju i integraciju je upoznavanje učesnika kursa sa pravima i obavezama koje imaju za vreme boravka na teritoriji Republike Češke. Na kursu će biti predstavljena lokalna i kulturna situacija, kao i upozorenja na neke negativne pojave.

U četiri sata, koliko kurs traje, učesnici će s lektorom i prevodiocem preći nekoliko važnih oblasti/tema. Teme kursa su:

  • Osnovne informacije o Republici Češkoj i o mestu u kojem se kurs održava: usluge centara za integraciju i neprofitnih organizacija za strance;
  • Zakoni kojima se reguliše boravak: prava i obaveze stranaca, svrha boravka, produžavanje boravka, prijavljivanje promena, glavni kontakti. Cilj ovog dela je da pomogne strancima u što boljem ispunjavanju obaveza, ali i da spreči pravljenje čestih grešaka;
  • Obrazovanje: kursevi češkog jezika, obrazovanje dece i odraslih, nostrifikacije, prekvalifikacije;
  • Zapošljavanje: vrste radnih odnosa, ugovor o radu, slobodan i uslovljen pristup tržištu rada, prava i zaštita zaposlenih;
  • Mogućnosti privatnog posla u RČ: osnove informacije o osnivanju privatnog privređivanja;
  • Slobodno vreme u RČ: državni praznici, saobraćaj i prevoz, pošta, predlozi za kulturna dešavanja;
  • Zdravstvena zaštita: lekari, pružanje akutne i preventivne nege, dežurne zdravstvene ustanove, hitna pomoć, vrste osiguranja;
  • Stanovanje: obaveze prema OAMP, plaćanje taksi, ugovori o zakupu;
  • Osnovne interkulturalne informacije o Republici Češkoj: kakvi su običaji, pravila, maniri, itd. (ova tema će na kursu biti obrađena kroz projekciju kratkog filma).

Učesnici kursa dobiće kontaktne informacije za važne institucije u mestu gde borave, pre svega kontakte i brojeve centara za integraciju i neprofitnih organizacija, koji potpuno besplatno mogu da im pomognu.

Kurs je informativne, a ne savetodavne prirode: tokom samog kursa se zbog ograničenog vremena neće moći rešavati individualne potrebe pojedinačnih učesnika. Međutim, svaki učesnik će dobiti kontakte i informacije o mestu kojem se može obratiti radi rešavanja svojih pitanja i situacija.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.