Srpski

Želimo vam srdačnu dobrodošlicu u Republiku Češku!

Dozvolite da vas obavestimo o kursevima pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova RČ, čiji je prvenstveni cilj lakši početak života u novoj zemlji.

urs za adaptaciju i integraciju pruža vam mogućnost da se brže i bolje snađete u češkom društvu, da dobijete osnovne informacije i da saznate koja su vaša prava i obaveze.

 

Šta ćete na kursu saznati?

Glavne teme kursa su oblasti sa kojima se svaki stranac može susresti u svakodnevnom životu. Na kursu ćete se upoznati s osnovnim vrednostima u češkom društvu i sa njegovom kulturom. Uz sve ovo, prenećemo vam infromacije o organizacijama i ustanovama koje strancima pružaju besplatno savetovanje, kurseve za učenje jezika i ostale usluge.

Kako kurs izgleda?

Kroz kurs, koji je na češkom jeziku, provešće vas iskusan lektor, a prevodilac će prevoditi na jedan od navedenih 9 jezika: engleski, ruski, ukrajinski, španski, francuski, srpski, mongolski, arapski i vijetnamski. Sam kurs traje četiri sata i, ako je u pitanju kurs za širu javnost, njegova cena je 1.500 čeških kruna.

Nova obaveza.

Pohađanje kursa za adaptaciju i integraciju je obavezno za pojedine grupe stranaca iz trećih zemalja. Pre svega, reč je o strancima kojima je boravišna dozvola postala pravosnažna nakon 1. januara 2021. godine. Na stranicama Ministarstva unutrašnjih poslova možete naći detaljniju listu sa grupama stranaca na koje se navedena obaveza odnosi, kao i izuzetke koje propisuje zakon.

Ako podležete obavezi da pohađate kurs za adaptaciju i integraciju, imate godinu dana da svoju obavezu ispunite, počevši od dana kada je vaša boravišna dozvola postala pravosnažna. Ako u datom roku svoju obavezu ne ispunite, izlažete se riziku plaćanja novčane kazne u iznosu do 10.000 čeških kruna

Važne informacije.

  • Kursevi za adaptaciju i integraciju odvijaće se isključivo u centrima za pomoć u integraciji stranaca. Na teritoriji Republike Češke ih je ukupno 18, i samo je na vama da odaberete u kojem ćete centru navedeni kurs pohađati.

  • Kurs možete da pohađate i direktno u prostorijama centara za integraciju (reč je o tzv. kursu za širu javnost), ili ga za vas može organizovati poslodavac u saradnji sa nekim od centara (tzv. kurs koji nije za širu javnost). I u jednom, i u drugom slučaju su oblik i sadržaj kursa isti.

  • Na internet stranici Dobro došli u Republiku Češku saznaćete nešto više o sadržaju kursa, koje grupe stranaca imaju obavezu da pohađaju kurs za adaptaciju i integraciju, kao i više informacija o načinu prijave i plaćanja.

  • Svi informativni materijali dostupni su u odeljku Preuzimanje, dok u odeljku Blog možete da pročitate zanimljive članke o tome kako se kursevi odvijaju, razgovore s lektorima, prevodiocima i samim učesnicima.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.