Srpski

Již téměř dva roky platí pro některé cizince ze třetích zemí povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz „Vítejte v České republice“. Za rok realizace kurzů jich v součtu proběhlo téměř 1000 a registrovalo se na ně přes 15 tisíc osob.

Absolvovat kurz je možné v 18 Centrech na podporu integrace cizinců, která pracují ve všech krajích České republiky, nebo na jiném místě pod jejich administrací – například u zaměstnavatele. Účast na kurzu je zpoplatněna. Při nesplnění povinnosti absolvovat kurz může být cizinci uložena pokuta až do výše 10 tisíc korun.
Povinnost absolvovat kurz se obecně vztahuje na cizince ze třetích zemí (mimo EU), kterým bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále pro cizince, kterým po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území. Projít kurzem je nutné do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Existují samozřejmě i výjimky – například věk (méně než 15 let, více než 61 let). Více o skupinách, které mají povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz, lze zjistit z oficiálních stránek https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx nebo www.vitejtevcr.cz. Nově může se základní orientací pomoci i „kalkulačka“: https://aik.icpraha.com/form/ vytvořená Integračním centrem Praha.
Podmínkou úspěšného splnění je účast na celém kurzu, na jehož konci cizinec obdrží doklad o jeho absolvování. Účast na kurzu je zpoplatněna – u veřejných kurzů se jedná o částku 1500 Kč, pokud však hradí náklady kurzu například zaměstnavatel, jedná se o částku 800 Kč za osobu. Pokud cizinec svou povinnost nesplní, může mu být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.
Metodiku kurzů dlouhodobě zajišťuje nezisková organizace Slovo 21, z. s. Cílem je především seznámit cizince s jejich právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu na území České republiky a informovat je o místech, kde mohou obdržet další informace, případně pomoc. Kurz je veden vždy certifikovaným lektorem a tlumočníkem, kteří cizincům představí škálu témat, od základních informací o České republice, včetně vzdělávání, bydlení a pobytové legislativy, až po kulturní zvyky a tradice.
O tom, že kurz nenabízí pouze strohé informace, ale může účastníkům pomoci i v osobním životě, svědčí zpětné vazby absolventů. Většina jich v rámci evaluace hodnotí kurz pozitivně, a to jak jeho čtyřhodinovou časovou dotaci, tak i objem informací. Dlouhodobě je cizinci jako stěžejní označována část kurzu věnovaná legislativě spojené s pobytem na území České republiky: „Kurz má pro mě velký smysl a pomáhá mi získat přehled o situaci, ve které se nacházím”.
Největší zájem byl o kurzy tlumočené do ukrajinského, ruského a na třetím místě do anglického jazyka. Kurzy byly tlumočeny i do celé řady dalších jazyků. Standardně nabízenými jazyky jsou vietnamština, mongolština, srbština, arabština, španělština, francouzština. Proběhly ale i kurzy v japonštině, thajštině nebo hindi.

Foto: Jiří Dvořák

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.