Srpski

V článcích na našem blogu jste si už mohli přečíst o lektorech, tlumočnících, školitelech lektorů a tlumočníků i o těch, kteří stáli u samotného vzniku adaptačně-integračních kurzů. Nyní bychom vám rádi představili také koordinátory, kteří pro vás připravují konkrétní kurzy a jsou vám k dispozici při každém kurzu.

Jejich hlavním úkolem je v první řadě zajistit, ve spolupráci s vedoucím konkrétního integračního centra, kdy, kde a do jakého jazyka bude kurz tlumočen. Pokud se jedná o kurz neveřejný, spolupracují též se zaměstnavatelem či jinou právnickou osobou a schvalují prostory, které má právnická osoba k dispozici pro konání kurzu.
Jejich úkolem je také stanovit počet kurzů, které budou pro cizince uspořádány. Dle koordinátorky pardubického Centra na podporu integrace cizinců je nyní konkrétně v jejich Centru o kurzy velký zájem a ty jsou aktuálně plně obsazeny. Kurzy pořádají o víkendech, dle časových možností jsou to většinou dva kurzy za den. V týdnu potom realizují neveřejné kurzy ve spolupráci s konkrétními zaměstnavateli. O své práci na pozici koordinátorky uvádí “Líbí se mi administrativa spojená s prací koordinátorky, postup je jasně stanoven, držím se jasně daných faktů.”

Před konáním kurzu zajišťují koordinátoři veškeré náležitosti spojené s konáním kurzu. Podstatnou částí jejich práce je také pomoc cizincům, pokud mají problémy s přihlášením nebo registrací na kurz. Dle slov koordinátorů mají cizinci většinou problém s prvními kroky při registraci. Nejčastěji jsou na vině technické obtíže, například nedostačující připojení k internetu.
Pokud mají zájemci o kurz jakýkoliv problém s registrací nebo platbou, koordinátor jim poradí, kde najít manuál s informacemi, případně videonávod na youtube, kde jsou jednotlivé kroky názorně vysvětleny. Pokud cizinec například nemá připojení k internetu, koordinátoři jim jsou k dispozici osobně přímo v Centru během otevíracích hodin, případně v rámci své pracovní doby i na telefonu a e-mailu.

Koordinátoři jsou vždy přítomni na začátku kurzu, kdy u nich účastník prokazuje svou totožnost. Během kurzu pak dohlíží na jeho hladký průběh a fungování.
Koordinátoři jsou vždy po skončení kurzu k dispozici všem účastníkům, nejen aby jim předali doklad o absolvování, ale také aby je s jejich případnými dotazy odkázali na jednotlivé služby v Centru.

Koordinátoři komunikují s lektory i tlumočníky kurzů a zároveň řeší problematické situace, jako například rušení kurzů. Jejich úkolem je také propagace termínů jednotlivých kurzů. Nedílnou součástí je též komunikace s dalšími aktéry, kteří se podílejí na přípravě a realizaci adaptačně-integračních kurzů, a to s Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky a organizací Slovo 21, z. s..

 

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.