Srpski

Před rokem, 21. června, proběhl první Adaptačně-integrační kurz, a to v Integračním centru Praha, pod vedením lektora Shumrana Hafoudha. Dle jeho slov ze začátku panovala mezi účastníky směs pocitů, jako zvědavost a nedůvěra vůči povinnosti absolvovat kurz, …“nicméně, po zjištění praktického obsahu kurzu došlo k prolomení ledů a účastníci v závěru ocenili získané informace“.

Alexandra Klokočková, administrátorka AIK v ICP, si pochvalovala příjemnou atmosféru na prvních červnových kurzech: "Bylo to takové komorní, útulné a přátelské. Myslím si, že všichni-jak účastníci, tlumočníci a lektoři, tak i my z organizačního týmu-byli s průběhem velmi spokojeni."

Za rok realizace kurzů bylo dle statistik Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra realizováno v součtu téměř 1000 kurzů. Na kurzy se dle platné povinnosti registrovalo něco málo přes 15 tisíc osob.
Na počtu kurzů i na celkovém počtu účastníků se samozřejmě podepsalo zdržení způsobené opatřeními v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19.
Největší zájem byl o kurzy tlumočené do ukrajinského jazyka. Druhý nejčastější jazyk byla ruština a v závěsu za ní hned angličtina. Kurzy byly samozřejmě tlumočeny i do celé řady dalších jazyků, jako například do vietnamštiny, mongolštiny, srbštiny, arabštiny, Korejštiny, ale i Japonštiny, španělštiny, hindi, turečtiny, francouzštiny, thajštiny, albánštiny nebo čínštiny.
Za uplynulý rok se toho mnoho událo a Adaptačně- integrační kurzy, stejně tak jako integrační centra, která je realizují, lektoři, tlumočníci i jejich koordinátoři, odvedli velký kus práce. Děkujeme, že jste s námi.

Foto: Jak Mihaliček

 

 

 

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.