Tiếng Việt

Slovo 21, z.s.
Táborská 979/5, Praha 4 - Nusle
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.vitejtevcr.cz

Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài

Khóa học thích ứng và hội nhập - liên hệ với quản trị viên

Đường dây thông tin của Bộ nội vụ:  https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-774199.aspx

Trung tâm hội nhập:  http://www.integracnicentra.cz/

 

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.