Tiếng Việt

Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài

Khóa học thích ứng và hội nhập - liên hệ với quản trị viên

Đường dây thông tin của Bộ nội vụ:  https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-774199.aspx

Trung tâm hội nhập:  http://www.integracnicentra.cz/

 

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.