Tiếng Việt

Ai có nghĩa vụ?

NGHĨA VỤ NÀY ÁP DỤNG CHO AI?

Nghĩa vụ hoàn thành khóa học thích ứng và hội nhập áp dụng cho mọi người nước ngoài, mà từ ngày 1/1/2021 đã được cấp:

 • Giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc
 • Giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc vì lý do thay đổi mục đích cư trú của họ
 • Giấy phép vĩnh trú trên lãnh thổ CH Séc vì lý do nhân đạo, đặc biệt nếu đó là người nước ngoài là vợ/chồng của người tị nạn và họ đã đăng ký kết hôn trước khi người tị nạn bước chân lên lãnh thổ CH Séc; là con chưa thành niên của người tị nạn hoặc con phụ thuộc vào sự chăm sóc của người tị nạn, nếu trẻ chưa đệ đơn xin tị nạn; hoặc là người nước ngoài đã từng là công dân Cộng hòa Séc trong quá khứ
 • Giấy phép định cư trên lãnh thổ CH Séc vì những lý do đáng được xem xét đặc biệt
 • Giấy phép định cư trên lãnh thổ CH Séc, nếu việc cư trú của người nước ngoài có lợi cho Cộng hòa Séc
 • Giấy phép định cư trên lãnh thổ CH Séc, nếu đó là con của người nước ngoài được vĩnh trú trên lãnh thổ CH Séc và lý do đệ đơn xin là việc đoàn tụ gia đình của những người nước ngoài này trên lãnh thổ CH Séc
 • Giấy phép định cư trên lãnh thổ CH Séc sau khi giấy phép định cư trước đó được cấp cho người nước ngoài này đã bị hủy, khi người này đã cư trú liên tục bên ngoài lãnh thổ CH Séc trong thời gian sáu năm, hoặc đã cư trú liên tục bên ngoài lãnh thổ các quốc gia của Liên minh Châu Âu trong thời gian dài hơn mười hai tháng
 • Giấy phép định cư sau bốn năm cư trú liên tục trên lãnh thổ CH Séc, nếu đó là người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ CH Séc sau khi thủ tục cấp bảo vệ quốc tế kết thúc

NGHĨA VỤ NÀY KHÔNG ÁP DỤNG CHO AI?

Nghĩa vụ hoàn thành khóa học thích ứng và hội nhập không áp dụng đối với công dân Liên minh Châu Âu, cũng như các thành viên gia đình của họ và các thành viên gia đình của công dân Cộng hòa Séc.

Ngoài ra nghĩa vụ này cũng không áp dụng cho những người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc trên cơ sở:

 • Giấy phép cư trú dài hạn với mục đích du học
 • Giấy phép cư trú dài hạn với mục đích bảo vệ trên lãnh thổ CH Séc
 • Giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đầu tư
 • Giấy phép cư trú dài hạn được Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc cấp
 • Thẻ nhân viên chuyển công tác nội bộ
 • Thẻ nhân viên chuyển công tác nội bộ của một quốc gia thành viên khác của Liên minh Châu Âu

Nghĩa vụ hoàn thành khóa học thích ứng và hội nhập cũng không áp dụng đối với người nước ngoài chưa đủ 15 tuổi vào ngày quyết định cấp giấy phép cư trú có hiệu lực pháp lý, hoặc tròn 61 tuổi vào ngày này. Người nước ngoài đã hoàn thành khóa học thích ứng và hội nhập sau ngày 1/1/2021 cũng không phải hoàn thành khóa học này nữa.

Những người có thẻ lao động hoặc thẻ xanh da trời được cấp theo chương trình “Nhân viên có trình độ cao” và “Nhân sự chủ chốt và khoa học” của chính phủ cũng không phải hoàn thành khóa học thích ứng và hội nhập.

TRẮC NGHIỆM ONLINE KHOÁ HỌC THÍCH ỨNG-HỘI NHẬP

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.