Tiếng Việt

Nội dung khóa học

Mục đích của khóa học thích ứng và hội nhập là giới thiệu cho học viên biết về quyền lợi và nghĩa vụ của họ liên quan đến cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc. Khóa học cũng giới thiệu về các điều kiện địa phương và văn hóa, đồng thời cũng cảnh báo trước các hiện tượng tiêu cực.

Trong khóa học kéo dài 4 tiếng đồng hồ, học viên sẽ học qua một số lĩnh vực và chủ đề chính với giảng viên và phiên dịch viên, đó là:

  • Thông tin cơ bản về Cộng hòa Séc và về nơi diễn ra khóa học; các dịch vụ của các trung tâm hội nhập và tổ chức phi lợi nhuận cho người nước ngoài
  • Luật cư trú; quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài, mục đích cư trú, gia hạn cư trú, thông báo thay đổi, các thông tin liên hệ cơ bản. Mục đích của lĩnh vực này là giúp đỡ người nước ngoài hoàn thành các nghĩa vụ của mình một cách tốt nhất có thể và ngăn ngừa những sai lầm phổ biến nhất.
  • Giáo dục; các khóa học tiếng Séc, giáo dục và đào tạo trẻ em và người lớn, công nhận văn bằng, tái đào tạo
  • Lao động; các dạng quan hệ lao động, hợp đồng lao động, gia nhập vào thị trường lao động tự do hoặc có điều kiện, quyền lợi của người lao động và việc bảo vệ người lao động
  • Kinh doanh; cơ hội kinh doanh tại CH Séc, thông tin cơ bản về khởi nghiệp
  • Các hoạt động giải trí tại CH Séc; các ngày lễ quốc gia, giao thông, bưu điện, giới thiệu về các hoạt động văn hóa
  • Chăm sóc y tế; bác sĩ, điều trị cấp tính và dự phòng, cấp cứu, dịch vụ cứu thương, cứu hộ và an ninh, các loại bảo hiểm
  • Nhà ở; nghĩa vụ đối với Cục chính sách tị nạn và di dân, thanh toán các lệ phí, hợp đồng nhà ở
  • Thông tin giao văn hóa cơ bản về Cộng hòa Séc; ở đây có những phong tục, quy tắc, phương pháp gì v.v. (chủ đề này được giới thiệu qua một bộ phim ngắn được chiếu trong khóa học).

Các học viên của khóa học sẽ nhận được thông tin liên hệ với những cơ quan quan trọng nhất tại nơi cư trú, đặc biệt là các trung tâm hội nhập và tổ chức phi lợi nhuận, nơi có thể hỗ trợ họ miễn phí và một cách chất lượng.

Khóa học mang tính chất cung cấp thông tin, chứ không mang tính chất tư vấn – vì quỹ thời gian hạn hẹp nên không thể giải quyết nhu cầu cá nhân của từng học viên trong khuôn khổ khóa học. Tuy nhiên, tất cả các học viên sẽ được trang bị thông tin liên hệ đến những nơi mà sau đó họ có thể liên lạc và giải quyết các vấn đề của mình.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.