Tiếng Việt

Các khóa học thích ứng-hội nhập được chia thành các khóa học dành cho công chúngvà các khóa học không dành cho công chúng.Bất kỳ người nước ngoài nào cũng có thể đăng ký khoá học dành cho công chúng:

  1. đăng ký trên cổng thông tin https://frs.gov.cz/kurzy/
  2. thanh toán khoản tiền 1.500 CZK và nhận được xác nhận về việc thanh toán
  3. đăng ký một khóa học cụ thể và nhận được xác nhận qua email

Các khóa học không dành cho công chúng được thực hiện trên cơ sở đề nghị của các pháp nhân và với sự hợp tác của Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hội nhập có liên quan. Một lần nữa, lại cần phải đăng ký trên cổng thông tin https://frs.gov.cz/kurzy/- chính pháp nhân sẽbảo đảm các bước cần thiết liên quan đến việc thanh toán, tổ chức và tham gia của người nước ngoài vào khóa học sau đó. Không trả trực tiếp cho Nhà nước!

CHI PHÍ KHÓA HỌC LÀ BAO NHIÊU VÀ CÓ THỂ THANH TOÁN NHƯ THẾ NÀO?

Trong trường hợp khóa học thích ứng-hội nhập dành cho công chúng, người nước ngoài thanh toán cho Nhà nước1.500 CZK; trong trường hợp khóa học không dành cho công chúng, mức thanh toán này là 800 CZK(người nước ngoài không bao giờ thanh toán trực tiếp cho Nhà nước, pháp nhân luôn trả cho nhà nước).Trong trường hợpkhóa học dành cho công chúng,sau khi đăng ký qua cổng thông tin https://frs.gov.cz/kurzy/một biểu tượng biến sẽ được tạo cho người nước ngoài; số tiền sau đó sẽ được chuyển vào tài khoản của Bộ bằng cáchchuyển khoản hoặc phiếu trả tiền.Trong trường hợp không ghi biểu tượng biến khi thanh toán, khoản thanh toán sẽ không được công nhận.Trong trường hợp khóa học không dành cho công chúng, pháp nhân đã đặt khoá học và liên hệ trực tiếp với những người tham gia.

CÁCH ĐIỀN PHIẾU CHUYỂN TIỀN

Khoảntiền vẫn chưa được kết nối vớitài khoảncủa bạn trong hệ thống FRS sau vài ngày làm việc kể từ khi bạn thanh toán khóa học? Bạn gặp những tình huốngbất thường liên quan đến tài khoản FRS hoặc việc thanh toán?
• hãy mô tả trường hợp của bạn một cách chi tiết nhất
• hãy nêu rõ họ vàtên của bạn; số tài khoản ngân hàngbạn mà đã dùngđể thực hiện thanh toán v.v.
• liên hệ với Bộ Nội vụ thông qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

THÔNG TIN VỀKHÓA HỌC ĐƯỢC CÔNG BỐ Ở ĐÂU?

Người nước ngoài sẽ có thể cập nhật thông tin hiện tại về loại khóa học, lịch học, địa điểm, ngôn ngữ mà khóa học sẽ được thông dịch sau khi thanh toán trong trường hợp khóa học dànhcho công chúng hoặc đượcpháp nhân cung cấp trực tiếp trong trường hợp khóa học không dành cho công chúng.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.