Монгол хэл

Adaptačně-integrační kurzy už byly překládány do široké škály jazyků. Letos v říjnu však v plzeňském Centru na podporu integrace cizinců proběl také vůbec první kurz tlumočený do jazyka znakového.

Tlumočení zprostředkovala organizace Tichý svět, poskytující celorepublikové bezplatné sociální služby lidem se sluchovým postižením.
Překládalo se z českého jazyka do českého znakového jazyka a následně z českého znakového jazyka do ukrajinského znakového jazyka. Tento způsob tlumočení je velmi náročný, proto není divu, že se během čtyřhodinového kurzu vystřídali celkem dvě dvojice, tedy dohromady čtyři tlumočníci, v tomto případě tlumočnice. Kurz byl uspořádán na základě zájmu několika klientů, kteří sami plzeňský CPIC kontaktovali.

Jak premiéra znakovaného kurzu probíhala a jak hodnotí jeho průběh samy tlumočnice? Nese s sebou tlumočení adaptačně-integračního kurzu pro cizince nějaká specifika? Zeptali jsme se tlumočnic Adély a Iryny, které kurz překládaly. Obě se v první řadě shodly na tom, že má-li být tlumočení takového rozsahu kvalitní, vyžaduje důkladnou přípravu, seznámení s tématem a profesionální vzájemnou spolupráci při tlumočení na místě. Stěžejní je samozřejmě i spolupráce s lektorkou kurzu.
Velkým specifikem při tlumočení adaptačně-integračního kurzu pak údajně byla hlavně jeho odbornost a teoretická část spojená s prezentací. Iryna: “...aby měli neslyšící možnost číst prezentaci, zároveň koukat na tlumočníka. Takto tlumočené kurzy jsou specifické tím, že musí informace projít od lektora až k neslyšícímu účastníkovi přes tři různé jazyky a logicky tak dochází i k časové prodlevě, se kterou je nutné počítat.”

Kolegyně Adéla upozornila na obtížnost správného zprostředkování odborných pojmů, například u témat týkajících se jednotlivých typů povolení k pobytu. Úkolem tlumočníka je také pomoci účastníkům kurzu přiblížit pojmy, které se v jejich kultuře nevyskytují, ale v českém jazyce s nimi běžně pracujeme (např. životopis). Adéla: “Obecně se při tlumočení pro ukrajinské neslyšící setkávám s nárazem na bariéru několika různých kultur. Ukrajinská a česká kultura, kultura slyšících a kultura neslyšících, kultura slyšících Čechů a kultura neslyšících Ukrajinců. To se samozřejmě projevilo i na tomto kurzu, např. s ohledem na české reálie, zvyklosti, nastavení společnosti, které se liší od těch ukrajinských a může být obtížnější je přes několik různých kultur předat.”

Přestože se zdálo, že při tomto způsobu tlumočení může dojít k většímu časovému posunu, tak byl přesně dodržen časový harmonogram kurzu.
Koordinátorka adaptačně-integračních kurzů pro plzeňský CPIC hodnotí kurz velmi kladně. Dle jejích slov byli účastníci kurzu s průběhem velmi spokojeni, po celou dobu kurzu komunikovali s lektorkou i s tlumočnicemi, které se dokázaly vzájemně skvěle přizpůsobit a navazovat na sebe.

Tichý svět
Od roku 2006 propojuje svět slyšících a neslyšících. V současné době působí již v deseti krajích České republiky. Osobám se sluchovým postižením poskytuje všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti, jako sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby.

 

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.