Монгол хэл

Татаж авах

 

“Чех Улсад тавтай морилно уу” товхимол

Татаж авах PDF

Та Чех Улсад ирээд удаагүй байгаа хэдий ч цашдаа энд удаан хугацаагаар амьдрахаар төлөвлөж байна уу? Хэрэв тийм бол энэхүү товхимолд Чех Улсын тухай анхан шатны мэдээллээс гадна таны эдлэх эрх үүрэг, хөдөлмөр болон бизнес эрхлэлт, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, байр орон сууцны асуудлаа хэрхэн шийдэх, тус улсад хэрхэн хууль ёсны дагуу оршин суух зэрэг амин чухал мэдээллийг сэдэвчлэн оруулсан болно. Энэхүү товхимол нь 2021 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Чех Улсад тавтай морилно уу? дасан зохицох, интеграцчилалын дамжааг заавал дүүргэх үүрэг хүлээж буй зорилтот бүлгийн хүмүүст зориулагдсан болно.


“Үүнийг хэрхэн шийдэх вэ?”

Татаж авах PDF

Та Чех Улсад ажил хийх, сурах, бизнес эрхлэх, гэр бүл нэгтгэх зорилгоор удаан хугацаагаар шилжин суурьшихаар төлөвлөж байна уу? “Үүнийг хэрхэн шийдэх вэ?” танилцуулга нь танд Чех Улсад удаан хугацаагаар оршин суух эрх авахад шаардагдах нөхцөл болзлыг хэрхэн яаж хангах тухай товч тодорхой ойлголтыг өгнө.


“Дараагийн зогсоол – Чех Улс”

Татаж авах PDF

Хэрэв та Чех Улсад удаан хугацаагаар оршин суухаар төлөвлөж байгаа бол нутгаасаа гарахаас өмнө “Дараагийн зогсоол – Чех Улс” товхимолыг уншиж судалвал өгөөжтэй байх болов уу. Энэхүү товхимол нь гадаадын иргэдэд “Үүнийг хэрхэн шийдэх вэ?” танилцуулгын адил ямар нөхцөл болзлыг хангасан тохиолдолд Чех Улсад олгодог оршин суух эрх авахаар ирж болох талаар мэдээлэл өгнө. Товхимолыг “Үүнийг хэрхэн шийдэх вэ?” танилцуулгатай харьцуулахад нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл агуулдаг бөгөөд Чех Улсад амьдарч байгаа гадаадын иргэдэд эдлэх эрх үүрэгтэйгээ танилцахад нь туслана. Үүний зэрэгцээ гадаадын иргэдийн эрх ашгийн асуудлаар ерөнхий ойлголт өгч, аливаа асуудлаа бие даан шийдэх боломжийг олгодог.


Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.