Čeština

Pro právnické osoby (např. Zaměstnavatele)

Centra na podporu integrace cizinců (dále „Centra“) mohou (uspořádání kurzu po nich nelze vyžadovat ve formě právního nároku) na základě požadavku právnické osoby uspořádat adaptačně-integrační kurz neurčený pro veřejnost (dále jen „neveřejný“) pro cizince ze třetích zemí, kteří mají povinnost jej absolvovat. Výhodou tohoto kurzu je například možnost jeho realizace přímo na pracovišti a nižší poplatek za kurz ze strany účastníků.

Klíčovým prvkem pro organizaci kurzů jsou vždy Centra na podporu integrace cizinců. Bez jejich administrace právnická osoba nemůže kurz uspořádat.

I. Organizace neveřejného kurzu

Jakým způsobem je možné uspořádat adaptačně-integrační kurz neurčený pro veřejnost?

Pro konkrétní dohodu a podrobnosti musí právnická osoba vždy kontaktovat Centrum na podporu integrace cizinců a případnou konkrétní spolupráci a její podmínky dojednat k oboustrannému souhlasu. V České republice funguje celkem 18 těchto Center, v sekci Kontakty naleznete mailové adresy a telefonní čísla administrátorů Center, na které se v souvislosti s pořádáním neveřejného kurzu můžete obrátit.

 

Kdy je vhodné začít organizovat neveřejný kurz?

I na neveřejný kurz se nelze přihlásit bez vlastnictví dokladu o povolení k pobytu státních příslušníků třetích zemí s biometrickými prvky – ePKP. Přípravu kurzu je tedy ideální zahájit co nejdříve od momentu, kdy všichni účastníci obdrží ePKP.

Je u neveřejného kurzu omezen počet účastníků?

Počet účastníků neveřejného kurzu je omezen nejvýše na 30 osob a minimální počet není určen. Se souhlasem MV ČR je možné uspořádat ve výjimečných případech kurz i pro vyšší počet osob.

 
 

Jaká je výhoda uspořádání neveřejných adaptačně-integračních kurzů?

Především jsou levnější variantou pro účastníky (část nákladů nese právnická osoba) a mohou se uskutečnit i ve vhodných prostorech, které jsou účastníkům blíže (např.jejich pracoviště). Pro právnickou osobu pak mají výhodu v tom, že poskytují integrační podporu například v rámci širší personální práce a/nebo v podobě benefitu pro účastníky.

Jak probíhá spolupráce s Centrem na podporu integrace cizinců?

Pro konkrétní dohodu a podrobnosti vždy musí právnická osoba kontaktovat Centrum na podporu integrace cizinců a případnou konkrétní spolupráci a její podmínky dojednat k oboustrannému souhlasu.

II. Výběr lektora a tlumočníka

 

Jak je možné kontaktovat lektora kurzu a tlumočníka?

V případě, že se Centrum na podporu integrace cizinců rozhodne kurz s právnickou osobou realizovat, vybírá lektora a tlumočníka vždy pouze pověřený pracovník Centra nebo jeho nadřízené organizace a kontakty předává následně spolupracující právnické osobě. Při výběru může zohlednit i přání právnické osoby založené například na předchozí dobré spolupráci.

Jaké jsou náklady na lektora a tlumočníka?

Podobu vztahu si nastavuje přímo právnická osoba s lektorem a tlumočníkem. Centrum na podporu integrace cizinců pouze zprostředkovává kontakt zúčastněných. Právnická osoba nese náklady spojené se zajištěním prostor, lektora a tlumočníka.

 

Mohou si právnické osoby vybrat lektora z řad oficiálních lektorů MV ČR nebo i z řad ostatních lektorujících subjektů (vzdělávací firmy)?

Lektorem nebo tlumočníkem může být pouze osoba, která splnila podmínky dané Vyhláškou o provádění adaptačně-integračních kurzů a bude do kurzu přiřazena pověřeným pracovníkem příslušného Centra na podporu integrace cizinců.

III. Registrace a platba účastníků

Jak se cizinci registrují na neveřejný kurz?

Kurz může založit pouze Centrum na podporu integrace cizinců. Právnická osoba předá Centru seznam účastníků neveřejného kurzu. Cizinci musí mít před konáním kurzu hotovou registraci v systému https://frs.gov.cz/. Nesmí však zaplatit částku 1500 Kč. Pokud ji zaplatí, mohou se účastnit pouze veřejných kurzů. Platební údaje – číslo účtu a variabilní symbol – obdrží právnická osoba po založení kurzu v systému a přiřazení účastníků.

 
 

Může cizince do systému registrovat právnická osoba (např. personalista) sama?

Právnická osoba, stejně jako Centrum, může účastníkovi pomoci s registrací, ale pro každou registraci je třeba unikátní e-mail a údaje. Nelze tak tedy učinit například hromadně s použitím jedné emailové adresy.

Kdy adaptačně-integrační kurzy začnou?

První kurzy proběhly v souladu s epidemiologickými opatřeními ke konci června 2021.

 

Pokud firma naplánuje dlouho dopředu kurz, zaplatí za konkrétní počet účastníků, ale v den konání už některý z přihlášených nebude zaměstnancem, bude možné požádat o vrácení platby?

Požádat o vrácení platby nebo její části nebude možné. Ve výjimečných případech je však možné přihlášení účastníka, za nějž byla uhrazena částka 800 Kč a nemohl se zúčastnit, na další termín připravovaný pro stejnou právnickou osobu.

IV. Podmínky uspořádání neveřejného kurzu

Jaké jsou podmínky uspořádání kurzu pro právnickou osobu?

  • Souhlas Centra na podporu integrace cizinců a právnické osoby na konání kurzu a vzájemné odsouhlasení si podmínek.
  • Čestné prohlášení ze strany právnické osoby týkající se dohody o zajištění adaptačně integračních kurzů, které bude uloženo v Centru na podporu integrace cizinců. Šablona čestného prohlášení právnické osoby je k dispozici ke stažení na konci této stránky.
  • Složení částky právnickou osobou na účet MV ve výši 800 Kč za každého účastníka na účet MV. Pověřený pracovník Centra následně ověří, že platba proběhla v pořádku.
  • Účastníky kurzu přiřazuje do neveřejného kurzu dle čísla ePKP, na základě předchozí dohody, vždy pouze pověřený pracovník Centra, nikoliv právnická osoba.
  • Platba administrace nákladů a vyúčtování za prostory, lektory, tlumočníky a další případné náklady je úkolem právnické osoby. Právnická osoba nikdy nehradí náklady na zajištění činnosti pověřeného pracovníka Centra.
  • Právnická osoba umožní v dostatečném předstihu pověřenému pracovníkovi prohlídku prostor a jejich vybavení z důvodu posouzení vhodnosti pro realizaci kurzu.

V. Další otázky

 

Je nutné účastníky od jednoho zaměstnavatele dělit dle jazyka/národnosti?

Předpokládá se, že právnická osoba vybere pro účastníky vhodnou jazykovou variantu tak, aby pro ně kurz byl jazykově přístupný.

Musí cizinci kurz absolvovat, i když jim firma se vším pomáhá?

Cílem Adaptačně-integračních kurzů je především posílit orientaci cizince v jeho právech a povinnostech a obecně v české společnosti. Jedná se o povinnost vymezenou zákonem. Není ji tedy možné nahradit např. vlastním kurzem.

 

Může firma uspořádat firemní kurz pro více firem, se kterými spolupracuje?

Ano, kurz může být složen z účastníků z více firem, i tento kurz však vždy administruje Centrum na podporu integrace cizinců. V informačním systému frs.gov.cz musí být určena jen 1 odpovědná právnická osoba, která bude souhrnně platit MV ČR a se kterou si Centrum domluví spolupráci.

Formulář čestného prohlášení právnické osoby

Stáhnout DOC

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.