Čeština

Vítáme vás srdečně v České republice!

Dovolte, abychom vás informovali o kurzech, které zaštiťuje Ministerstvo vnitra ČR
s cílem usnadnit vám začátek života v nové zemi.

Adaptačně-integrační kurz vám umožní, abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v
české společnosti, získali základní informace a znali svá práva a povinnosti.

 

Co se na kurzu dozvím?

Hlavními tématy kurzů jsou oblasti, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě. Na kurzu se také seznámíte se základními hodnotami české společnosti a její kulturou. K tomu vám předáme informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství, jazykové kurzy a další služby.

Jak kurz probíhá?

Kurzem vás provede zkušený lektor a tlumočník, přičemž kurz je veden v češtině a tlumočen do jednoho z těchto 9 jazyků: angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, španělštiny, francouzštiny, srbštiny, mongolštiny, arabštiny a vietnamštiny. Kurz trvá čtyři hodiny a stojí v případě veřejných kurzů 1 500 Kč.

Nová povinnost.

Absolvovat adaptačně-integrační kurz je povinné pro vybrané skupiny cizinců ze třetích zemí. Jsou jimi především ti, jejichž povolení k pobytu nabylo právní moci po 1. lednu 2021. Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete přesný seznam skupin cizinců, kterých se tato povinnost týká včetně zákonem daných výjimek.

Pokud máte povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz, musíte ji splnit do jednoho roku ode dne, kdy vaše povolení k pobytu nabylo právní moci. Pokud tuto povinnost v dané lhůtě nesplníte, vystavujete se riziku pokuty až do výše 10.000Kč.

Důležité informace.

  • Adaptačně-integrační kurzy administrují pouze Centra na podporu integrace cizinců. Těch je na území České republiky celkem 18 a je zcela na vašem uvážení, ve kterém z nich tento kurz absolvujete.

  • Kurz můžete buď absolvovat přímo v prostorách integračních center (tzv. veřejný kurz), nebo ho pro vás může zorganizovat váš zaměstnavatel ve spolupráci s jedním z center (tzv. neveřejný kurz). V obou případech je podoba kurzu stejná.

  • Na stránkách Vítejte v České republice se dozvíte, co je obsahem kurzu, jakých skupin cizinců se povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz týká nebo jak se na kurz přihlásit a jak ho zaplatit.

  • V sekci Ke stažení jsou volně dostupné veškeré informační materiály a v sekci Blog si můžete přečíst zajímavé články o realizaci kurzů a rozhovory s lektory, tlumočníky a účastníky.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.