Čeština

Kde si mohu ověřit, zda kurz musím skutečně absolvovat?

Přečtete si podrobné informace na těchto stránkách v sekci Kdo má povinnost? a informace v sekci Adaptačně-integrační kurzy na stránkách Ministerstva vnitra.

Pokud si ani potom nebudete jisti, můžete se obrátit například na vybrané kontakty určené pro pomoc cizincům a uvedené zde: https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-774199.aspx, případně se můžete obrátit na některé z oficiálních Center na podporu integrace cizinců.

Do kdy kurz musím absolvovat?

Pokud máte povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz, musíte ji splnit do jednoho roku ode dne, kdy vaše povolení k pobytu nabylo právní moci. (Lhůta pro splnění se počítá ve většině případů ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu–zkratka ePKP).Pokud tuto povinnost v dané lhůtě nesplníte, vystavujete se riziku pokuty až do výše 10 000 Kč.

Mohu kurz absolvovat dobrovolně, i když povinnost nemám?

Nelze to z kapacitních důvodů doporučit, ale cizinci ze třetích zemí se mohou na placený kurz hlásit i bez povinnosti ho splnit. Podmínkou je vždy vlastnictví biometrické karty (ePKP) a složení platby. Pokud kurz po 1. 1. 2021 absolvuje cizinec ze třetí země, který tuto povinnost nemá, a ta mu časem (např. při změně účelu pobytu) vznikne, bere se povinnost za splněnou.

Jak bude účastník prokazovat, že kurz absolvoval? Musí mít případné osvědčení stále u sebe?

Za účast v kurzu cizinec obdrží doklad o jeho absolvování. Tento doklad ale není nutné s sebou nosit, účast cizince na kurzu bude potvrzena elektronicky pracovníkem Centra na podporu integrace cizinců přímo Ministerstvu vnitra, které tuto informaci dále povede ve svém systému.

Jak kurz vypadá?

Kurz vedou zkušený lektor a tlumočník, kteří účastníkům předávají informace o tématech, s nimiž se nově příchozí cizinci do ČR setkávají ve svém každodenním životě. Zároveň jsou účastníkům předány informace o organizacích a institucích poskytujících bezplatné poradenství, jazykové kurzy a další služby.

Jak dlouho kurz trvá?

Adaptačně-integrační kurz trvá 4 hodiny.

Kde se kurz koná?

Adaptačně-integrační kurzy organizují pouze Centra na podporu integrace cizinců, a to ve svých nebo v zapůjčených prostorách. Těchto center je na území České republiky celkem 18 a je zcela na rozhodnutí účastníka, ve kterém z nich kurz absolvuje.

V jakých jazycích kurz probíhá?

Kurz je veden v češtině a tlumočen do 1 z těchto 9 jazyků: angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, španělštiny, francouzštiny, arabštiny, mongolštiny, srbštiny a vietnamštiny. Variantu si vybírá sám účastník při přihlášení na kurz.

Jaký je rozdíl mezi veřejným a neveřejným kurzem?

Kurz je možné absolvovat dvěma způsoby. První možností je kurz absolvovat přímo v prostorách jednoho z Center na podporu integrace cizinců (tzv. veřejný kurz). Kurz je ale možné absolvovat i jinde, pokud se jedno z Center na podporu integrace cizinců domluví např. se zaměstnavatelem nebo jinou právnickou osobou (v tomto případě se jedná o tzv. neveřejný kurz).

Zajistí mi kurz zaměstnavatel nebo si to musím zařídit sám/sama?

To záleží na konkrétním zaměstnavateli. Informujte se přímo u svého zaměstnavatele, jestli vám bude kurz zařizovat, nebo jestli se musíte postarat sami.

Co všechno si s sebou účastník musí vzít na kurz?

Účastníci musí mít doklad ePKP, se kterým se cizinec na kurz přihlašoval v portále FRS. Dále doporučujeme papír a psací potřeby.

Může se mnou na kurz dítě? Případně je možnost zajistit hlídání?

Záleží na dohodě s příslušným Centrem na podporu integrace cizinců, ale doporučujeme zejména účast malých dětí na kurzu zvážit tak, aby nerušili ostatní účastníky. Případnou možnost hlídání dětí si ověřte v Centru na podporu integrace cizinců, ve kterém chcete kurz absolvovat.

Kde se na kurz mohu přihlásit?

Registrovat se na kurz je možné pouze na portálu Ministerstva vnitra https://frs.gov.cz/kurzy.

No koho se mohu obrátit v případě problémů při registraci na kurz?

Můžete se obrátit například na vybrané kontakty určené pro pomoc cizincům a uvedené zde: https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-774199.aspx. Dále se můžete obrátit na některé z oficiálních Center na podporu integrace cizinců (www.integracnicentra.cz).

Kolik kurz stojí?

V případě veřejného kurzu činí poplatek za adaptačně-integrační kurz 1500 Kč.

Jak probíhá platba za kurz?

Poplatek za adaptačně-integrační kurz je možné uhradit bankovním převodem, nebo lze využít platbu pomocí složenky na jakékoliv pobočce České pošty. V obou případech je nejdůležitější uvést správné číslo účtu včetně předčíslí a kódu banky. Klíčový je i variabilní symbol, který každému účastníkovi bude přidělen v systému FRS. Více o platbě za kurz se dozvíte v sekci Jak se přihlásit? na těchto stránkách.

Z jakých důvodů může být kurz zrušen a jak budu informován o jeho zrušení?

Pokud by plánovaný kurz musel být zrušen z dříve nepředvídatelných události, budete o této skutečnosti informováni e-mailem. V takovém případě vám bude odblokovaná platba a bude možné se přihlásit na jiný kurz bez finanční ztráty.

Pokud se nedostavím na kurz, mohu požádat o vrácení peněz a přihlásit se na jiný kurz?

Pokud se nedostavíte na předem vybraný a zaplacený kurz a nepředložíte řádné odůvodnění své absence do čtyř týdnů od konání kurzů, zaplacená částka vám propadá a nevzniká vám náhrada škody.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.