Čeština

Blanka Vosecká Veselá je metodičkou adaptačně-integračních kurzů, má na starosti obsah kurzu a školení lektorů. V rozhovoru přiblíží, jak kurzy vznikaly, co je jejich obsahem a proč jsou důležité.

Vítáme vás srdečně v České republice. Dovolte, abychom vás informovali o kurzech, které zaštiťuje Ministerstvo vnitra ČR od roku 2013 s cílem usnadnit vám začátek života v nové zemi.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.