Čeština

Co je obsahem kurzu?

Cílem adaptačně-integračního kurzu je seznámit účastníky s jejich právy a povinnostmi souvisejícími s pobytem na území České republiky.
Kurz dále představuje místní a kulturní poměry a zároveň varuje před negativními jevy.

Během čtyřhodinového kurzu účastníci projdou s lektorem a tlumočníkem několik stěžejních okruhů/témat, a těmi jsou:

  • základní informace o České republice a místě, kde se kurz koná; služby integračních center a neziskových organizací pro cizince
  • pobytová legislativa; práva a povinnosti cizinců, účel pobytu, prodlužování pobytu, hlášení změn, základní kontakty; cílem tohoto okruhu je pomoci cizincům splnit co nejlépe jejich povinnosti a preventovat nejčastější chyby
  • vzdělávání; kurzy českého jazyka, vzdělávání dětí i dospělých, nostrifikace, rekvalifikace
  • zaměstnání; typy zaměstnaneckých poměrů, pracovní smlouva, volný a podmíněný vstup na trh práce, práva a ochrana zaměstnanců
  • podnikání; možnosti podnikání v ČR, základní informace o založení podnikání
  • volný čas v ČR; státní svátky, doprava, pošta, kulturní tipy
  • zdravotní péče; lékaři, akutní a preventivní ošetření, pohotovost, záchranná služba, druhy pojištění
  • bydlení; povinnosti vůči OAMP, platba poplatků, smlouvy o bydlení
  • základní interkulturní informace o České republice; jaké jsou zde zvyky, pravidla, způsoby aj.

(Toto téma je představeno formou krátkého filmu, který je na kurzech promítán.)

Cílem adaptačně-integračního kurzu je seznámit účastníky s jejich právy a povinnostmi souvisejícími s pobytem na území. Účastníci kurzu obdrží kontakty na důležité instituce v místě pobytu, a zejména na integrační centra a neziskové organizace, které jim mohou zdarma a kvalitně pomoci.

Kurz má informativní, nikoliv poradenskou povahu - není z časových důvodů možné v průběhu kurzu řešit individuální potřeby jednotlivých účastníků. Nicméně, všichni účastníci si odnesou kontakty na místa, kam se posléze budou moci obrátit a řešit svoje záležitosti.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.