Čeština

V půlce června konečně odstartovaly první Adaptačně-integrační kurzy. Vůbec první proběhl v Integračním centru Praha. Nyní už se kurzy úspěšně rozběhly ve všech 18 integračních centrech po celé České republice.

Jejich kapacita je však stále omezena. Rozhoduje velikost učebny, která může být zaplněna pouze z určité části. Veškeré podmínky jsou upraveny dle aktuálních vládních nařízení, v souvislosti s onemocněním COVID-19.  Aktuálně je vstup na kurz podmíněn potvrzením o bezinfekčnosti (tzn. platný test či očkování) a účastníci jsou povinni používat po celou dobu kurzu ochranu dýchacích cest.

Například v Centru na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj (CPIC), které provozuje Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, realizují v současné době několik AIK měsíčně. Frekvenci kurzů a jazyk, do kterého jsou tlumočeny, upravuje vedoucí Centra Lenka Janošková dle monitoringu aktuální situace a poptávky v regionu. Dosud byly kurzy nejčastěji tlumočeny do ukrajinštiny, ale do budoucna jsou plánovány další jazykové mutace.

V Integračním centru Praha aktuálně vypisují zejména kurzy v angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Mnoho z nich se koná i o víkendu. K tomu Dagmar Diroian za ICP dodává, že pokud by někdo měl zájem o kurz v arabštině, srbštině, francouzštině, španělštině či mongolštině, tak v ICP budou moc rádi, pokud se jim ozve. I v ICPdodržují všechna aktuální vládní opatření proti šíření epidemie a v rámci bezpečnosti proto kontrolují bezinfekčnost a vyžadují nošení respirátorů. „Průběh kurzů hodnotím vyloženě kladně. Lektoři a tlumočníci odvádí kvalitní výkony a účastníci se hodně ptají, jsou aktivní. Někteří by byli rádi, kdyby byl kurz zdarma, ale většina považuje kurz za užitečný pro jejich budoucí život v České republice", shrnuje Veronika Bayerová, seniorní administrátorka kurzů v ICP.

Prvotní informaci o Adaptačně-integračních kurzech a povinnosti kdo a dokdy je povinnen kurz splnit, získává cizinec od pracovníků Odboru azylové a migrační politiky při převzetí biometrického průkazu. Veškeré informace jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra a zároveň na stránkách projektu Vítejte v ČR. Bližší informace a aktuality týkající se kurzů je také možné sledovat na sociální síti Facebook na stránce Kurzy Vítejte v ČR. Nově byl na portále Youtube také zřízen kanál s názvem Adaptačně-integrační kurzy, kde mohou cizinci sledovat krátká instruktážní videa, která mají pomoci například s vyplněním složenky či právě s platbou a registrací AIK přes portálu FRS.

Účastníci dostanou během kurzu k dispozici materiály s důležitými kontakty, kam se mohou v případě potřeby obrátit o pomoc, a dále leták s informacemi o konkrétní lokalitě a CPIC, kde kurz probíhá. 

K úspěšnému absolvování kurzu je třeba plná účast. Po jeho skončení je všem účastníkům předán doklad o absolvování. 

Foto: Jan Suchánek

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.