Čeština

Příchod do nové země je těžký a porozumět cizímu jazyku zrovna tak. Adaptačně-integrační kurzy by měly cizincům usnadnit první kroky v České republice a pomáhat předcházet zbytečným nedorozuměním. Abychom věděli, že jsou vedeny správně a mají smysl, je pro nás velmi důležitá zpětná vazba. Zvlášť si pak ceníme zpětné vazby od zaměstnavatelů, kteří ve větší míře zaměstnávají právě cizince ze třetích zemí, pro něž jsou kurzy primárně určeny.

Novelizace adaptačně-integračních kurzů probíhala především na základě zkušeností z předchozích let, kdy fungoval „pilotní program“ integračních kurzů Vítejte v České republice. Pozitivní ohlasy, které se k nám dostaly, svědčí o tom, že i velkým firmám může organizace kurzů pro jejich zahraniční zaměstnance v mnohém usnadnit práci.

Zaměstnavatelé vidí v adaptačně-integračních kurzech především navigaci pro své zahraniční pracovníky, kteří nově přicházejí do České republiky. Například firma Adient (výrobní závod v Mladé Boleslavi), která zaměstnává z 95 procent pracovníky z Mongolska, uvedla, že díky kurzům se jejich zaměstnanci snáze adaptují a orientují v novém prostředí. Díky poskytnutým informacím jsou si jistější, což má vliv i na jejich pracovní výkon. Dozví se na nich to podstatné o životě v České republice, jako například jaká mají práva a povinnosti či jaké zde panují kulturní zvyklosti, takže pak mohou věnovat větší pozornost spíše kvalitě práce a pracovním postupům než zjišťování informací.

Další zaměstnavatel, Radio Free Europe/Radio Liberty, jehož zaměstnanci pocházejí například z USA, Kavkazu, Středního východu nebo Ruska, nám prostřednictvím svého HR oddělení sdělil, že jejich zaměstnanci si nejvíce cení praktických informací o tématech, které musí většina nově příchozích cizinců řešit.

Celkově v obou zmíněných firmách přichází pozitivní hodnocení kurzů hlavně od zaměstnanců, kteří jsou zde teprve krátce, tudíž jsou pro ně relevantní informace o České republice stěžejní. Hlavním benefitem jsou podle nich kontakty a doporučení lokálních kontaktních míst, na které se mohou v případě potřeby obrátit pro informace nebo pomoc. Značná výhoda spočívá i v tom, že kurzy probíhají ve skupině, nikoli individuálně, takže cizinci mohou vzájemně sdílet své zkušeností s pobytem v České republice.

Jste zaměstnavatel/právnická osoba a chcete svým zaměstnancům poskytnout adaptačně-integrační kurz? Informujte se v sekci Pro právnické osoby.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.