Čeština

TISKOVÁ ZPRÁVA

Naprostá většina nově příchozích cizinců považuje adaptačně-integrační kurzy za přínosné, ukázalo šetření.

Praha, 29. března 2023 –Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v České republice“ považuje většina nově příchozích cizinců zavelmi přínosné. Vyplývá to z dotazníkové šetření, do kterého se loni od srpna do prosince zapojila skoro tisícovka účastníků. 97 % z nich dalo kurzu dvě nejlepší možné známky. Adaptačně-integrační kurzy jsou vzdělávací semináře, které cizincům pomáhají se co nejrychleji zorientovat v nové zemi. Od roku 2021 jsou pro některé skupiny nově příchozích cizinců povinné. S projektem přišla už v roce 2012 organizace Slovo 21, která dodnes zajišťuje metodiku kurzů. Jen loni kurzem prošlo 17 622 lidí.

Z dotazníkového šetření kromě jiného taky vyplynulo, že 90 % účastníků by adaptačně-integrační kurz chtělo absolvovat, i pokud by nebyl povinný. Zhruba stejný podíl respondentů zároveň uvedlo, že si z kurzu odnáší praktické informace, které budou moct využít v praxi. Podle metodičky kurzů Blanky Vosecké Veselé ze spolku Slovo 21 takové výsledky dotazníkového šetřeníjednoznačně svědčí o tom, že kurzy plní svoji roli při integraci cizinců.

„Z výsledků evaluace jsme samozřejmě potěšení, nicméně je třeba také zdůraznit, že jsme kurzy několik let pečlivě připravovali, testovali, upravovali a sbírali zpětné vazby od účastníků, kteří jimi prošli, tehdy ještě nepovinně. A tudíž jsme pozitivní zpětnou vazbu asi i trochu čekali. Kurzy i nadále upravujeme podle zpětných vazeb od účastníků, lektorů i tlumočníků, ale i v návaznosti na aktuální situaci, změny v legislativě apod. Vysoká kvalita kurzů a předávaných informací je pro nás naprosto zásadní,“ dodává Blanka Vosecká Veselá.

Nově příchozí cizinci dostávajína seminářích základní informace o životě v české společnosti. Kromě jiného se na nich dozvědí, jaké jsou jejich práva a povinnosti, za jakých podmínek můžou v Česku pracovat a podnikat nebo jaké mají Češi zvyky a tradice. Nechybí ani témata jako domácí násilí nebo rovnost pohlaví.

Absolvovat kurz musí většina cizinců ze třetích zemí, kterým bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, a taky cizinci, kteří po tomto datu dostali povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu.Za nesplnění povinnosti absolvovat kurz do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu hrozí cizincům pokuta až do výše 10 tisíc korun. Existuje ale řada výjimek – kurzem nemusejí projít například cizinci mladší patnácti let, nebo starší jednašedesáti let. Povinnost se nevztahuje ani třeba na držitele zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních programů.

Za celý loňský rok integrační centra zorganizovala celkem 1 079 adaptačně-integračních kurzů v 77 různých městech a obcích po celém Česku. Největší zájem byl o kurzy v ukrajinštině – těch bylo víc než 56 %, zhruba pětina v ruštině a asi 11 % bylo tlumočeno do angličtiny. Výjimkou ale nebyly taky kurzy třeba v arabštině, korejštině, turečtině nebo hindštině. Zdaleka nejvíc kurzů bylo v Praze, následovaly Brno, Plzeň a Liberec.

„Adaptačně-integrační kurzy probíhají standardně v 9 projektových jazycích a ve všech integračních centrech Česka. Zároveň se ale maximálně snažíme vyjít vstříc i méně obvyklým jazykům, pokud je to potřeba, a rovněž lze po domluvě kurz absolvovat například přímo v prostorách zaměstnavatelů, společně s ostatními zaměstnanci. Věřím, že i naše snaha vycházet účastníkům vstříc v různých ohledech přispívá k pozitivnímu hodnocení kurzů,“ vysvětluje metodička kurzů Blanka Vosecká Veselá.

Slovo 21 je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1999. Její vzdělávací a kulturní projektu se zaměřují hlavně na romskou komunitou a cizince žijící v Česku. Mezi hlavní cíle spolku patří ochrana lidských práv, budování tolerance vůči minoritám, boj proti rasismu a xenofobii, podpora vzdělávání a zaměstnávání a integrace menšin.


 

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.