Čeština

1. Po příjezdu do ČR vyřešíte své pobytové záležitosti na odboru azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra.

2. Na stránkách Vítejte v České republice zjistíte, zda se vás týká povinnost kurz absolvovat.

3. Zaregistrujte se do portálu FRS, provedete platbu a přihlásíte se už na konkrétní kurz.

4. Kurz absolvujete v jednom z Center na podporu integrace cizinců.

Adaptačně-integrační kurzy se člení na kurzy určené pro veřejnost a na kurzy neurčené pro veřejnost.
Na kurz určený pro veřejnost se může přihlásit každý cizinec, který:

  1. provede registraci na portálu https://frs.gov.cz/kurzy/
  2. uhradí částku 1 500 Kč a obdrží potvrzení o úhradě
  3. přihlásí se na konkrétní kurz a obdrží o tom potvrzení emailem

Kurzy neurčené pro veřejnost jsou realizovány na základě nabídek právnických osob a ve spolupráci s příslušným Centrem na podporu integrace cizinců. Opět je nutná registrace na portálu https://frs.gov.cz/kurzy/ – nezbytné kroky spojené s platbou, organizací a účastí cizinců kurzu si pak zajišťuje právnická osoba sama. Tyto kurzy se státu neplatí přímo!

KOLIK KURZ STOJÍ A JAKÝM ZPŮSOBEM JEJ LZE UHRADIT?

Výše úhrady za účast cizince státu činí v případě adaptačně - integračního kurzu určeného pro veřejnost 1 500 Kč; v případě kurzu neurčeného pro veřejnost pak výše této úhrady činí 800 Kč (nikdy nehradí cizinec přímo státu, vždy hradí státu právnická osoba). V případě kurzu určeného pro veřejnost bude cizinci  po registraci v portálu https://frs.gov.cz/kurzy/ vygenerován variabilní symbol; částku pak poukáže na účet vedený ministerstvem, a to buďto bezhotovostním převodem, nebo složenkou. Za předpokladu, že nebude uveden variabilní symbol při platbě, nedojde k uznání platby. V případě kurzu neurčeného pro veřejnost je platba za všechny účastníky prováděna souhrnně právnickou osobou, která konání kurzu objedná a přímo kontaktuje účastníky.

JAK VYPLNIT SLOŽENKU?

KDE JSOU ZVEŘEJNĚNY INFORMACE O KONÁNÍ KURZU?

Aktuální informace o druhu kurzu, termínu, v němž se koná, místu konání, jazyku, do kterého bude tlumočen, budou zpřístupněny cizincům po zaplacení částky v případě kurzů pro veřejnost nebo přímo právnickou osobou v případě kurzu neurčeného pro veřejnost.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.