Čeština

Vítáme vás srdečně v České republice. Dovolte, abychom vás informovali o kurzech, které zaštiťuje Ministerstvo vnitra ČR od roku 2013 s cílem usnadnit vám začátek života v nové zemi.

Adaptačně-integrační kurz vám umožní, abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v české společnosti, získali základní informace a znali svá práva a povinnosti. Hlavními tématy kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení apod.).

Na kurzu se také seznámíte se základními hodnotami české společnosti a její kulturou. Především vám však předáme informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství, jazykové kurzy a další služby. Jsou jimi hlavně Centra na podporu integrace cizinců (zkráceně integrační centra) a neziskové organizace. Znalost těchto center a organizací vám může v budoucnosti zásadně pomoci řešit nejrůznější problémy.

Kurzem vás provede zkušený lektor a tlumočník. Kurz je veden v češtině a tlumočen do jednoho z těchto 9 jazyků: angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, španělštiny, francouzštiny, srbštiny, mongolštiny, arabštiny a vietnamštiny.

Adaptačně-integrační kurz trvá čtyři hodiny a stojí v případě veřejných kurzů 1 500 Kč.

Absolvovat adaptačně-integrační kurz je povinné pro vybrané skupiny cizinců ze třetích zemí. Jsou jimi především ti, jejichž povolení k pobytu nabylo právní moci po 1. lednu 2021. Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete přesný seznam skupin cizinců, kterých se tato povinnost týká včetně zákonem daných výjimek.

Pokud máte povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz, musíte ji splnit do jednoho roku ode dne, kdy vaše povolení k pobytu nabylo právní moci. Pokud tuto povinnost v dané lhůtě nesplníte, vystavujete se riziku pokuty až do výše 10 000 Kč.

Adaptačně-integrační kurzy administrují pouze Centra na podporu integrace cizinců. Těch je na území České republiky celkem 18 a je zcela na vašem uvážení, ve kterém z nich tento kurz absolvujete.

Kurz můžete buď absolvovat přímo v prostorách integračních center (tzv. veřejný kurz), nebo ho pro vás může zorganizovat váš zaměstnavatel ve spolupráci s jedním z center (tzv. neveřejný kurz). V obou případech je podoba kurzu stejná.

Na stránkách Vítejte v České republice se dozvíte, co je obsahem kurzu, jakých skupin cizinců se povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz týká nebo jak se na kurz přihlásit a jak ho zaplatit. V sekci Ke stažení jsou volně dostupné veškeré informační materiály a v Aktualitách si můžete přečíst zajímavé články o realizaci kurzů a rozhovory s lektory, tlumočníky a účastníky.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.