Čeština

Blanka Vosecká Veselá je metodičkou adaptačně-integračních kurzů, má na starosti obsah kurzu a školení lektorů. V rozhovoru přiblíží, jak kurzy vznikaly, co je jejich obsahem a proč jsou důležité.

Co je obsahem adaptačně-integračního kurzu?

Adaptačně-integrační kurzy, nebo jak my někdy říkáme "uvítací" kurzy, seznamují účastníky se základními právy a povinnostmi, která mají cizinci po příjezdu a během svého pobytu v České republice.

Kurz je členěn do několika tematických bloků, největší prostor je věnován otázce pobytového oprávnění, protože z praxe víme, že je to věc, která cizince trápí nejvíce. Kurz se ale zabývá i tématy jako je zaměstnání, podnikání, vzdělávání, zdravotnictví, bydlení, nebo i každodenní život.

Kde a jak dlouho kurzy vznikaly?

Kurzy Vítejte v České republice realizuje nevládní nezisková organizace Slovo 21 ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR od roku 2013, až dosud však byly pro cizince dobrovolné a bezplatné. Dalo by se říci, že to byla taková pilotní fáze, kdy se testovalo, jak kurzy na cizince působí, jestli se jim líbí a jsou pro ně užitečné. Časem se tedy trochu posunul a ustálil obsah kurzu tak, jak se domníváme ze zpětných vazeb od účastníků, že je to pro ně přínosné. Naše kurzy jsou v České republice momentálně jediné svého druhu. A jsou to od 1.1.2021 jediné oficiální kurzy, jejichž garantem je Ministerstvo vnitra a jejichž absolvováním splní cizinci povinnost, která jim nově vyplývá ze zákona. Samotná realizace kurzů je na bedrech integračních center v celé republice, v jejich prostorech se kurzy budou konat. Nám, Slovu 21, však nadále v rukou zůstává metodika kurzů, tedy jejich obsah a výsledná podoba.

Kde jste brali inspiraci?

Určitě v zemích západní Evropy, které mají s migrací a integrací cizinců dlouhé zkušenosti. A pak samozřejmě ve zpětných vazbách cizinců, které jsme dostávali v průběhu uplynulých let. Zároveň – někteří zaměstnanci Slova 21 jsou sami cizinci/cizinky, a proto i jejich životní zkušenost se začátkem v nové cizí zemi byla nesmírně inspirativní a pomohla nám dotvořit finální podobu kurzu.

Kdo kurz lektoruje a v jakém jazyce?

Kurz je vedený jedním lektorem, v českém jazyce, a následně je tlumočený do jednoho z devíti projektových jazyků (angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, mongolštiny, arabštiny a nově i srbštiny). Lektoři i tlumočníci procházejí poměrně náročným školením Slova 21 a nově budou také skládat zkoušku u Komise, která je složená ze zástupců Ministerstva vnitra, integračních center, Slova 21 a odborníků na tlumočení.

Kde se lze na kurz přihlásit a kolik kurz stojí?

Na kurz se lze hlásit jedině na oficiálním portálu Ministerstva vnitra, kde probíhá registrace, platba i výběr kurzu. Jsou to stránky https://frs.gov.cz/. Kurz stojí 1500 Kč, pokud je to veřejný kurz pro každého. Někteří velcí zaměstnavatelé ale mohou po dohodě s integračními centry uspořádat oficiální kurz pro své zaměstnance ve svých prostorách, tam je potom cena nižší, a to 800 Kč.

V čem je podle Vás přidaná hodnota kurzů oproti informacím publikovaným na nejrůznějších webových stránkách?

V aktuálnosti a přesnosti podávaných informací. Naši lektoři jsou proškolení a zkušení, je jejich práce, aby měli přehled o nejaktuálnějších změnách, a nesmí si dovolit říci jakoukoliv nepřesnou nebo chybnou informaci. Zároveň jsou schopni odkázat účastníky kurzu k organizacím, kde jim zdarma poskytnout poradenství, když potřebují řešit svoje individuální záležitosti. Snažíme se poskytnout účastníkům kurzu kontakty na místa, kde jim pomohou kvalitně a bezplatně, protože víme, že cizinci mnohdy za pomoc platí vysoké částky, a ne vždy je tato placená pomoc opravdu kvalitní. Stejně tak si někteří cizinci rádi zjišťují informace od kamarádů a známých, ale už jim třeba nedojde, že se mezitím mohl změnit zákon, a že postup řešení jejich problému bude jiný, než jaký byl u těch, kteří jim radí. V přesnosti a aktuálnosti podávaných informací a kontaktech, které cizincům poskytneme, proto vidím největší devízu adaptačně-integračních kurzů, které ve finále cizincům mohou ušetřit mnohem více peněz, než které za kurz zaplatí, a stejně tak i spoustu starostí.

Za kurzy Vítejte v České republice stojí spousta práce mnoha lidí v předcházejících letech.Věříme proto, že se vám kurz bude líbit a bude pro vás přínosný.

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.